Fælles Udbud af telemedicin (FUT) får ni leverandører

Fælles Udbud af telemedicin (FUT) får ni leverandører

Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) forventes at få ni forskellige leverandører, så opgaven med at levere fremtidens telemedicinske infrastruktur og løsninger til borgere og kommunalt ansatte bliver spredt ud på flere leverandører.
Dermed får alle kommuner og regioner og borgere alternativer, når de skal vælge en telemedicinsk løsning.
Det er første gang i Danmarkshistorien, at 98 kommuner og fem regioner samarbejder om et landsdækkende udbud til telemedicinsk infrastruktur og løsninger til behandling af KOL-patienter i eget hjem. Digitaliseringschef i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, Mette Harbo, der er kommunal formand for styregruppen i FUT, siger:
”Vi ønsker en flerleverandør strategi på området, så vi kommer uden om at skabe et nyt monopol på det tværsektorielle sundhedsområde. Det nye landsdækkende projekt består af 103 kunder og ni leverandører. Det er en helt ny måde at tænke strategisk samarbejde på, men vi går hele vejen nu, fordi det er dér vi vil hen,” siger Mette Harbo.
Det nye nationale sundhedsprojekt tager afsæt i de positive erfaringer, der er gjort i Region Nordjylland. Ifølge Mette Harbo skal fremtidens telemedicinske løsninger væk fra projekterne, skille sig af med børnesygdommene, og tages ind i driften gennem et reelt samarbejde mellem kommuner og regioner og borgere og leverandører. Telemedicin skal være en del af det daglige tilbud til borgere med KOL.
Dermed er FUT et meget væsentligt initiativ i den nationale implementering af telemedicin. Det er samtidig det første skridt på vejen til at lægge hele sundhedsvæsenet om, når det drejer sig om behandlingen af patienter med kroniske sygdomme. Borgere med KOL vil få telemedicinsk udstyr stillet op i eget hjem og foretager selv en række målinger og leverer dermed data om sit eget helbred til kommune og region. Det giver borgeren større frihed og sundhedsvæsnet mulighed for at gribe tidligere ind før man bliver rigtig syg.
 
De to udbud i FUT
FUT består af to udbud. Det forventes, at der i det ene udbud kommer fem leverandører af borgerløsninger og tre leverandører af medarbejderløsninger, som der alle indgås rammeaftaler med. Dette udbud afgøres i september 2018. Når leverandørerne er valgt, bliver det op til den enkelte borger og kommune at vælge det, der passer bedst. Det andet udbud er én leverandør på infrastrukturen, hvor der forventes en afgørelse før sommerferien. 
”Vi stiler efter i alt ni leverandører for at undgå fremtidige monopolsituationer. Det vil give borgere og medarbejdere i kommuner og regioner muligheder, når de skal vælge løsning. Vi har delt udbuddet op i to, så vi både sikrer dynamik og konkurrence på området, ikke mindst når vi skal udvide med flere sygdomsområder og mere funktionalitet senere,” siger Mette Harbo.
Kommuner og regioner kan herefter benytte rammeaftalerne. Der skal findes en leverandør på infrastruktur, som koordineres af FUT. Målsætningen om en national udbredelse af telemedicinske løsninger til borger med KOL blev vedtaget i Økonomiaften for 2016.
 
Tidlig opsporing med telemedicin
Telemedicin handler om tidlig opsporing og forebyggelse og når borgerne begynder at levere data fra udstyr i eget hjem, bliver borgerne mere opmærksomme på deres egen tilstand. Det viser erfaringerne fra Region Nordjylland, som gennemførte et storskalaforsøg med 1250 KOL-patienter i 11 kommuner. Resultaterne med telemedicin fra Nordjylland viser, at der både er en sundhedsøkonomisk gevinst og relativt højere livskvalitet for KOL-patienterne.
Borgere og kommuner samarbejder om forebyggelse. 
Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt, at kommuner og regioner afdækker mulighederne for at koordinere bestillingerne af borger- og medarbejderløsninger. Både af hensyn til økonomi, kompleksitet og de risici, som indkøbet af it-løsninger er forbundet med.
”FUT er en fremtidig omlægning af hele sundhedsvæsenet. Borgerne, som lider af kroniske sygdomme, bliver dataleverandører til kommunerne. Borgerne skal selv hjælpe med. De skal selv veje sig, puste eller måle blodtryk og blodsukker, og sende data ind, så de ikke får besøg af sundhedspersonale, når de har det godt. De får kun besøg af personale eller kommer på sygehus, hvis der sker en forværring af deres tilstand.  Det er business casen for FUT, at det bliver opdaget i tide og patienten undgår unødvendige indlæggelser.”
Inden sommerferien skal de 103 kunder indgå forpligtende aftaler.
”Udfordringerne kommer, når ni leverandører, som skal få teknologi, tidsplaner, organisationer og økonomi til at hænge sammen hos 103 kunder. Det er på ingen måde simpelt. Når vi har valgt den vanskelige rute, er det for at undgå monopolsituationer i fremtiden. Kunderne - de 103 organisationer - skal have mere end ét valg og det skal borgerne også. Det er vigtigt for os at få åbnet markedet. Endelig har FUT givet stor opmærksomhed blandt internationale leverandører. Det betyder også noget, når vi gerne vil sikre holdbare og kvalitetssikre løsninger i fremtiden,” siger Mette Harbo.
I sensommeren 2019 bliver de første borgere koblet på løsningerne.
Mette Harbo siger at telemedicin også egner sig til behandling af andre kroniske sygdomme end KOL.
 
FAKTA: En telemedicinsk medarbejderløsning er den it-løsning, som skal anvendes af sundhedsfaglige medarbejdere, der har monitoreringsansvaret for borgere i telemedicinske tilbud. Ved hjælp af it-løsningen kan den sundhedsfaglige kommunikere med borgeren og monitorere borgerens tilstand.
 
 
FAKTA: Den fælles infrastruktur skaber sammenhæng mellem telesundhedsløsninger, både lokalt, på tværs af landet, og på tværs af kommuner og regioner. Infrastrukturen skal kun bygges én gang og kan herefter anvendes til alle former for telemedicinske tilbud i hele landet.
Infrastrukturen opbevarer og hjælper med deling af borgeres data på tværs af kommuner og hospitaler, så borgere oplever et sammenhængende forløb, uanset hvilken sektor der har monitorerings- og behandlingsansvaret.