Fælles Servicecenter for Telesundhed i Midtjylland

Fælles Servicecenter for Telesundhed i Midtjylland

19 kommuner i Region Midtjylland har sammen med regionen og syv hospitaler oprettet et Fælles Servicecenter for Telesundhed til service, logistik og support af borgere med kroniske sygdomme.
Fælles Servicecenter for Telesundhed er et samarbejde mellem 19 kommuner og Region Midtjylland og syv hospitaler samt alment praktiserende læger om telemedicin til service, logistik og support af borgere, der får telemedicinsk udstyr i eget hjem.
Desuden har der været en række private aktører som Systematic og Falck involveret i projektet med at udvikle Servicecenteret i et OPI-projekt fra 2015-2018. Servicecenteret er startet i 2018 og centerleder Per Bo Nørgaard Andersen fortæller, at Det Fælles Servicecenter har bragt udstyr ud og supporterer knap 90 borgere med KOL, diabetes 2 og hjertesvigtpatienter i eget hjem. Desuden supporterer man 1000 borgere med en app til sårvurdering. 
Lige nu forbereder Per Bo Nørgaard Andersen et leverandørskifte på både logistikdelen og service-, og supportdelen. Begge leverandører skal være på plads, når det landsdækkende Tele-KOL-projekt går i drift næste år.
”Der er et kæmpe potentiale for Fælles Servicecenter i at bidrage til, at vi sammen med kommuner, praktiserende læger og hospitaler kan udvide tilbuddene for telemedicin. Samtidig mener jeg, det er vigtigt ikke at undervurdere det ret komplekse samspil, som det kræver for at kunne udbrede telemedicin,” siger Per Bo Nørgaard Andersen.
At få telemedicin i anvendelse kræver ikke kun en ny smart teknologi eller telemedicinsk udstyr. Hver eneste patient, der monitoreres med telemedicin, åbner reelt et nyt behov med en bestemt sygdom eller sundhedsudfordring. Det kræver forskellige organisatoriske setups i behandlerleddet, og derfor er det helt afgørende, at kommuner, praktiserende læger og sygehuse arbejder sammen om telemedicin.  
”Hver gang du kobler en borger på telemedicin, øger du kompleksiteten. Det helt afgørende med telemedicin er, at sikre transporten af data fra patientens hjem og til modtageren, så de data, der sendes frem til personalet, er de samme data – uanset det lokale it-system. Det er vigtigt ikke at undervurdere kompleksiteten i teknologien og i organisationen, samt den understøttende logistik og support der skal etableres for at det hele virker,” siger Per Bo Nørgaard Andersen.  
 
Thorkild har diabetes 2
Thorkild Bisbo er 71 år, pensioneret og tidligere journalist. Han har haft diabetes i 20 år. Han er en af de 90 patienter som monitoreres med telemedicin fra det Fælles Service Center i Midtjylland. Thorkild Bisbo havde længe haft sin daglige gang på hospitalet i Horsens, da diabetessygeplejersken Rikke foreslog ham at få telemedicin. Det tilbud takkede han ja til.
Nu foretager han selv sine blodtryks- og blodsukkermålinger i eget hjem. Det har givet ham tryghed og mere tid i hverdagen.
”At bruge telemedicin sparer mig en masse tid. Andre skal jo rive en hel dag ud af kalenderen for at komme til tjek - for mig tager det kun 15 minutter,” siger Thorkild Bisbo.
Det er præcis et af argumenterne for den nationale udrulning af Tele-KOL. Det skal være nemt, enkelt og trygt for patienten.
Thorkild Bisbo kan selv følge med i sine tal, da resultaterne kommer frem på hans skærm. Er tallene ikke, som de skal være, får han et kald fra sygeplejersken Rikke.
Thorkild Bisbo tænder computeren og gør klar til sin konsultation. Thorkild Bisbo har sin egen router i hjemmet for at sikre, at de data han sender ind til hospitalet, er korrekte.
 
En indgang
Med Fælles Servicecenter for Telesundhed har borgerne i Region Midtjylland én indgang til service og support, når de har telemedicinsk udstyr i eget hjem.
Per Bo Nørgaard Andersen ”Det, vi gerne vil i Fælles Servicecenter, er, at kommuner vil blive mere forpligtet til at anvende Fælles Servicecenter. Der køres en række lokale sundhedsprojekter, og det giver flere forskellige teknologiske og organisatoriske setups. Vi ønsker at kommunerne og hospitalerne lægger alle diagnoser, som kan løses med telemedicin, ind på centeret. Det vil også løfte kvaliteten og ensartetheden i den logistik og support som bliver leveret og vil være det bedste for borgerne”.
”Vi skal have det til at virke på et sygdomsområde og for en borgergruppe først, inden vi breder det ud til andre områder. Jeg mener, vi kommer i drift med infrastrukturen fra Systematic i 2020 eller 2021. Når Tele-KOL så virker, giver det god mening at lægge andre opgaver ind som TeleGravide eller måske endda medicindispensere som kan hjælpe borger i eget hjem med at tage deres medicin til tiden. Så KOL er det første store sygdomsområde, der kommer ind i Fælles Servicecenter og på den nationale infrastruktur” siger Per Bo Nørgaard Andersen.
 
 
 
FAKTA
Medlemmer
Fælles Servicecenter gik i drift 1. maj 2018 og har følgende medlemmer:

Alle 19 kommuner i Region Midtjylland.
Region Midtjylland 
Aarhus Universitetshospital
Regionshospitalet Horsens
Regionshospitalet Randers
Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenheden Vest
Regionspsykiatrien
Præhospitalet