EU sponserer etablering af gratis wi-fi i 8000 lokalområder

EU sponserer etablering af gratis wi-fi i 8000 lokalområder

EU-Kommissionen kommer med 120 mio. Euro (900 mio. kr. red.), der vil finansiere 8000 lokalområders muligheder for at tilbyde gratis wi-fi-forbindelser til alle borgere i eller omkring offentlige rum som bygninger, sundhedscentre, parker eller pladser. I dag kan danske kommuner kun udbyde gratis wi-fi en time om dagen i områder til turister. Den nye EU-ordning indeholder stort set ingen tidsbegrænsninger.

WIFI4EU hedder den nye EU-pulje, som vil finansiere etableringen af lokale hotspots i lokalområder. Ordningen er netop startet, og ifølge chefkonsulent Rikke Rosenmejer, Center for Tele i Energistyrelsen, bygger ordningen på ”først til mølle princippet”. 

”EU åbner for denne ordning, der bl.a. giver danske kommuner og regioner muligheder for at søge om støtte til etablering af lokale hotspots i det offentlige rum. Første ansøgningsrunde er rettet mod kommuner. Kommunen skal selv betale for drift og vedligeholdelse, og hotspots skal være i brug i mindst tre år. Hver kommune kan søge om 15.000 Euro (112.500 kr.), som enten helt eller delvist kan finansiere hotspots,” siger Rikke Rosenmejer.

Ifølge EU-kommissionen er ansøgningsproceduren uhyre enkel, og hvis kommunen får ja til økonomisk støtte, vil der blive udstedt en værdikupon på 15.000 Euro, som leverandøren af wi-fi-hotspottet får. Når det kører, og det er godkendt af kommunen, vil leverandøren få de 15.000 Euro betalt af EU-kommissionen.

Kommunerne kan således bruge WIiFI4EU-kuponerne til at indkøbe og installere wi-fi-udstyr. Omkostningerne i forbindelse med vedligeholdelsen af hotspots dækkes af kommunen.

For at kunne søge om værdikuponen til wi-fi-netværket skal kommunen registrere sig hos Europa-Kommissionen på portalen: WIFI4EU.com.

EU-Kommissionen forventer at ordningen vil sikre hurtige netforbindelser i 6000-8000 europæiske lokalsamfund og give mellem 40 og 50 mio. internet-forbindelser om dagen.

 

 

Nye regler

Som nævnt giver de danske regler kommunerne mulighed for at udbyde en times gratis wi-fi om dagen til turisme. Med åbningen af den nye WIFI4EU, bliver det EU-finansierede wi-fi reelt sat fri i den del af det offentlige rum, som værdikuponen dækker. Som forberedelse til den nye EU-ordning, blev der i december 2017 indsat en ny bestemmelse i tele-

loven som supplement til reglen om gratis wi-fi til turisme. Regler giver bl.a. kommuner og regioner mulighed for med støtte at etablere wi-fi-hotspots, uden at dette nødvendigvis er rettet mod turisme. Der er ikke fastsat tidsbegrænsninger som ved wi-fi til turisme.

”Der er en sikkerhedsventil i ordningen. Hvis det viser sig, at hotspots skader konkurrencen væsentligt for private udbydere af teletjenester, vil der kunne sættes begrænsninger. Vi forventer ikke, det giver problemer, men hvis det gør, er denne ventil med i loven,” siger Rikke Rosenmejer.

Lige nu har 39 danske kommuner registreret sig hos EU-Kommissionen til denne ordning: Aarhus, Assens, Bornholm, Favrskov, Faxe, Fredensborg, Fredericia, Frederikshavn, Hillerød, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Ishøj, Langeland, Lejre, Middelfart, Morsø, Norddjurs, Nyborg, Odsherred, Randers, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Slagelse, Stevns, Struer, Syddjurs, Sønderborg, Vordingborg og Ærø. (Kilde: wifi4eu.eu)

Den Europæiske Kommission ønsker med ordningen at fremme gratis wi-fi-forbindelse for borgerne og besøgende i offentlige rum som parker, pladser, offentlige bygninger, biblioteker, sundhedscentre og museer overalt i Europa via WiFi4EU.