Et fællesskab forpligter

Et fællesskab forpligter

OS2 fællesskabet har i dag 55 medlemskommuner og 12 open source produkter i porteføljen. 30 pct. af medlemmerne har tre eller flere OS2 produkter i drift i kommunen.
Når man kigger på det Offentligt Digitaliseringsfællesskab. er det tydeligt, at der er en efterspørgsel og et ønske om tværkommunale samarbejder. Der findes mange forskelige udformninger af sådanne samarbejder, en model er OS2 – Offentlige Digitaliseringsfællesskab. Et fællesskab hvor kommuner samarbejder om at udvikle og dele digitale løsninger. Et tværkommunalt samarbejde hvor der løftes i flok.
OS2 er blevet en aktiv spiller inden for arbejdet med digitalisering, ikke blot i forhold til de deltagende kommuner, men også i forhold til andre aktører. OS2 har og arbejder aktivt for samarbejdsaftaler med andre fællesskaber, brugerklubber og digitaliseringsaktører.
OS2 fællesskabet har i dag 55 medlemskommuner og 12 open source produkter i porteføljen. 30 pct. af medlemmerne har 3 eller flere OS2 produkter i drift i kommunen. Det mest udbredte OS2 produkt benyttes af over 70 pct. af danske kommuner og rækker altså langt ud over antallet af medlemmer i OS2.
OS2 produkterne bliver igangsat og finansieret i fællesskab mellem de kommuner, der har et behov. Resultaterne stilles efterfølgende til rådighed for andre kommuner som open source produkter. Via OS2 sikres samarbejdet, ejerskabet, udbredelsen og governance.
Via de tilknyttede leverandørpartner er der også mulighed for at få hjælp og vejledning til, hvordan man i ens egen kommune får løsningerne sat i drift og implementeret i organisationen. Igennem OS2 fællesskabet er der hjælp at hente.
 
Til dagligt drives OS2 på strategisk niveau af bestyrelsen og operationelt af en forretningsleder, som er ansat på fuld tid af fællesskabet. Derudover bidrager tovholdere i de enkelte medlemskommuner til arbejdet med projekter og produkter. Medlemmerne er qua medlemskabet og egne ressourcer derfor en uundværlig del af fællesskabets eksistens.
Når vi ser på, hvordan OS2 produkter bliver brugt, kan vi se, at der er flere kommuner, som bruger OS2 produkter uden at de er medlemmer. Medlemskabet støtter driften af OS2 fælleskabet og den governance, som er omkring produkterne. En governance som er vital for den videre udvikling og fremtidssikring af løsningerne. Der er ikke noget som forbyder ikke at være medlem. OS2 er et frivilligt fællesskab og produkterne er open source.
Vi vil alligevel opfordre flere til at indmelde sig, så fællesskabets arbejde med at drive det tværkommunale samarbejde og udvikle bedre digitale løsninger kan fortsætte – også i fremtiden. Et arbejde der også anerkendes i de digitaliseringsstrategier, som er vedtaget på nationalt plan.
For OS2 er åbenhed, samarbejde, deling og ejerskab af af egne løsninger i højsædet. Det kræver en stærk organisation og governance. Et fællesskab forpligter og samarbejde om udvikling kræver også samarbejde om governance og videreudvikling. Jo flere vi er, desto billigere kan det gøres, derfor er det vigtigt at så mange som muligt bidrager.


Af Flemming Kjærsdam