Ejvind Jørgensen, Dansk ITs it-politiske udvalg: ”Global førsteplads inden for offentlig digitalisering er ved at ryge i svinget”

Ejvind Jørgensen, Dansk ITs it-politiske udvalg: ”Global førsteplads inden for offentlig digitalisering er ved at ryge i svinget”

I 2018 placerede FN Danmark på en global førsteplads inden for digitalisering af den offentlige sektor. Den placering kan være fortid, ifølge formand Ejvind Jørgensen, Dansk ITs it-politiske udvalg for offentlig digitalisering – fordi Danmark
overimplementerer udbudsreglerne.
Danmark ”overimplementerer EU-reglerne inden for udbudsjuraen, og det fjerner it-løsningerne fra forretningen. Dermed bliver nytteværdien ikke stor nok,” ifølge Ejvind Jørgensen, der i dag er CFO i det børsnoterede selskab Cbrain. Lande som Holland og Sverige kører til gengæld i overhalingsbanen og er ved at sætte Danmark af i det internationale kapløb om digitaliseringen. Derfor er den førsteplads, Danmark erobrede for to år siden, sandsynligvis fortid om ikke så længe.
FN udgiver undersøgelser om landenes digitale transformation og benchmarker dem hvert andet år. De måler så at sige landenes indbyrdes digitale konkurrenceevne. Der er i løbet af i år en ny undersøgelse på vej.
Ejvind Jørgensen: ”Danmarks udbudspraksis på digitaliseringsområdet er på afveje. Udbuddene med nye it-projekter tager for lang tid, koster for mange penge, og er præget af en uforholdsmæssig mængde juridiske overvejelser. Ledelsen i de organisationer, som skal købe it-løsningerne, er alt for ofte fraværende i processen. Det går ud over kvaliteten af løsningerne og potentielt også borgerne. Transaktionsomkostningerne er for store. Når det tager for lang tid at indkøbe digitalisering, så udebliver gevinsten, og jo længere tid det tager, desto mere bagud kommer teknologien,” siger Ejvind Jørgensen.
Han giver som eksempel et ESDH-system, hvor udbuddet varede to et halvt år og hvor prisen for at gennemføre udbuddet kostede over halvdelen af den samlede løsning. Udover at det er et problem, er det også blevet en slags norm, at udbud går om, fordi det er blevet juridisk komplekst.
 
Forkert fokus
I 2017 var Ejvind Jørgensen med til at udgive bogen ”ledelse i d-land”. Her hed det:
”Der er for meget fokus på at gøre tingene rigtigt, frem for at gøre de rigtige ting.” Men ifølge Ejvind Jørgensen er denne tendens blevet værre i de seneste par år.
”Udbudsjuraen distancerer forretningsledelsen fra forretningen. Forretningsledelsen har sat et bufferlag af jurister ind foran sig. Det er meget usundt. Vi ender med at ramme muren med 100 km. I timen. Der er gået selvsving i udbuddet. Forretningsledelsen skal mande sig op og tage ansvar for forretningen. I alle undersøgelser siger forretningslederne, at digitaliseringen er afgørende for deres forretning. Hvis det skal tages for pålydende, nytter det ikke noget at lade sig styre ensidigt af formalia”.
”Vi er i gang med at sætte vores position over styr som nummer et i verden inden for offentlig digitalisering. En placering vi ikke er kommet sovende til. Vi blev nummer et, fordi vi var tidligt ude, fordi vi havde et godt samarbejde mellem det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Fornuftig infrastruktur og gode kompetencer i det offentlige. Og satsningen på digitale fundamenter. Alt sammen med til at digitalisering skaber vækst og velfærd i vores samfund. Det er det igangværende udbudsregime, der er med til at sætte det forspring over styr,” siger Ejvind Jørgensen.
 
Forkert implementering
Danmark overimplementerer som sagt EU-lovgivningen. Når Danmark laver en udbudslov, som er kommet fra EU, består den af 199 paragraffer for at være sikker på at den er blevet implementeret rigtigt. Det er årsagen til, at der er skabt en rigid praksis.
”Jeg kan ikke finde en eneste direktør i en kommune, region eller stat, som ikke mener at digitalisering er afgørende for forretningen. Når man har sagt A må man også sige B. Man skal forstå forretningen og hvilken værdi, digitaliseringen skaber for kunderne. Det er lederne, der bestemmer, hvad vej organisationen skal gå. Det nytter ikke, at indkøbsbureaukrater skal styre de processer. Indkøbsjurister skal rådgive ledelsen om forretningsdispositioner. De skal ikke bestemme over forretningen,” siger Ejvind Jørgensen.
Ejvind Jørgensen er nået frem til den konklusion, at det ikke længere er nok at snakke om det, men at politikere og embedsværket er nødt til at kigge på at ændre rammebetingelserne.  
”Lederne skal være tæt på forretningen. Lederne skal forstå forretningen.
Lederne kan ikke digitalisere en forretning de ikke er tæt på eller ikke forstår. Det hjælper ikke at outsource sin forretning til eksterne leverandører,” siger Ejvind Jørgensen.
I en kommune skal en kommunaldirektør italesætte den strategiske retningen for digitaliseringen ud mod borgerne. Kommunen skal bruge digitaliseringen til at ændre processer, levere data og services til borgerne på en ny måde. Der er IT i alt, men kommunaldirektøren skal udpege de ansvarlige i sin organisation, så vicedirektør og forvaltningschefer ved, hvilke retningslinjer der købes ind efter, så de digitale løsninger understøtter forretningen. Forretningen i kommunen kan ikke gemme sig bag juristerne. Jura er ikke en eksakt videnskab. Jura skal fortolkes og det er ikke kun jurister, der skal fortolke juraen. Det er afgørende, at den kommunale forretning fortolker juraen, så løsningerne kommer tættere på forretningen og skaber værdi for kommunen og for borgerne i kommunen.
Meget tyder på, at Danmark ikke får udnyttet det fulde potentiale, som ligger i informationsteknologien. Embedsmændene er blevet for forsigtige.

 
 
 
Blå bog
Ejvind Jørgensen har en mangeårig baggrund som managementkonsulent og direktør, med fokus på forretningsudvikling og teknologi. Ejvind Jørgensen er formand for Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor, formand for Teknologiformidlingsselskabet, medstifter og formand for tænketanken Danmark 3.0 og medforfatter til bogen ”Ledelse i d-land - om ledelse på tærsklen til det digitale samfund”. Han er desuden særlig sagkyndig dommer ved Vestre Landsret. I dag er Ejvind Jørgensen strategidirektør og CFO i det børsnoterede selskab cBrain A/S.
 
 
 
Lige på minuttet
”Jeg har været til et forhandlingsmøde med præsentationer, der har varet en hel dag pr. leverandør. Meget professionelt arrangeret. Der var et fast tidsrum til hvert punkt. Så nåede vi til punktet om strategisk afklaring. Her kunne vi som leverandør godt have brugt et kvarter ekstra, for emnet var ikke udtømt. Det kunne vi ikke få. Da vi senere på dagen nåede frem til et andet punkt, som vi fik overstået hurtigere, spurgte vi om vi måtte gå tilbage og bruge den overskydende tid på den strategiske afklaring, som vi ikke nåede i mål med. Det fik vi at vide, at vi ikke måtte, da vi så ville få mere tid til det punkt end de andre leverandører ville få. Altså af hensyn til princippet om ligebehandling. For mig er det et godt eksempel på at fornuften er skredet i udbudspolitikken. Det er halen der logrer med hunden,” siger Ejvind Jørgensen.