Digitalt aktionsforum sætter ind hvor markedskræfterne ikke når ud

Digitalt aktionsforum sætter ind hvor markedskræfterne ikke når ud

Region Sjælland og 17 sjællandske kommuner har nedsat Digitalt Aktionsforum i samarbejde med brancheorganisationerne Dansk Energi og Teleindustrien. Målsætningen er at få lukket sorte huller i mobildækningen og skabe bedre bredbånd i hele regionen. ”Digitalt Aktionsforum sætter ind i de yderområder, hvor markedskræfterne ikke når ud,” siger Regionsrådsformand Jens Stenbæk (V).
Region Sjælland og 17 sjællandske kommuner har nedsat Digitalt Aktionsforum i samarbejde med to brancheorganisationer, der skal skabe lige adgang til den digitale infrastruktur i hele regionen. Det skal være attraktivt at bo og arbejde og drive virksomhed på Sjælland, og her spiller den digitale infrastruktur en vigtig rolle. ”Styrket digital infrastruktur” skal være med til at opfylde målsætningen i den regionale vækst- og udviklingsstrategi fra 2015-2018.
”Vi skal finde en model for bedre mobil- og bredbåndsdækning i de yderområder, hvor markedet ikke når ud. Det er grundlaget for Digitalt Aktionsforum. De 17 kommuner har arbejdet sammen om denne målsætning i 1½ år. Men nu vil vi etablere et tættere samarbejde med de to brancheorganisationer som led i dette,” siger Jens Stenbæk, der leder Kommunalt Kontakt Udvalg (KKU), som er det formelle organ bag Digitalt Aktionsforum.
Her sidder foruden Region Sjællands repræsentanter, formandsskabet i KKR Sjælland, borgmestrene Knud Erik Hansen (S), Faxe Kommune, og borgmester Niels Hörup, (V) Solrød Kommune, samt Teleindustrien og Dansk Energi.

Hver tredje virksomhed på landet har mobilproblemer
I foråret 2015 gennemførte Gallup en undersøgelse, der viste, at der er store problemer med mobildækning og bredbåndsforbin- delser i regionen. Hver fjerde virksomhed i landdistrikter oplever problemer med internet på bredbånd. Tilsvarende oplever hver tredje virksomhed i landdistrikter problemer med mobildækningen.
Formålet for Digitalt Aktionsforum er at finde nogle nye modeller for samarbejde, der giver markedskræfterne en håndsrækning i landdistrikter samt at finde frem til en finansiering. Det ligger   ikke i kortene, at det er Digitalt Aktionsforum, der skal sikre midlerne til den fremtidige finansiering, men at undersøge det nye former for samarbejde.
”Vi vil gerne undersøge, om der er muligheder i Offentligt Privat Samarbejde (OPS). Den tidligere regering afviste at bruge OPS midler til digital infrastruktur. Men den nuværende regering talte i valgkampen om en bredbåndsfond, og det kan åbne mulighed for OPS-midler. Så det forfølger vi. Og hvis det offentlige skal investere i dette område er det vigtigt, at det sker samlet, i
stedet for vi spreder investeringerne, så det ender med at blive diffust,” siger regionrådsformand Jens Stenbæk.
 

Henter inspiration i Sverige
Chefkonsulent Anne Brehmer, Region Sjælland, og som er med i Digitalt Aktionsforum fortæller, at det sjællandske initiativ har hentet inspiration i Sverige.
”Vi er meget inspireret af det svenske bredbåndsforum, som foregår på nationalt niveau i Sverige. Vores Digitalt Aktionsforum er en regional pendant til dette. Vi går samarbejdets vej for at
få skabt lige vilkår til at få bredbånd og bedre mobildækning i regionen. Jeg tror, vi kan nå rigtig langt ved at samarbejde med brancheorganisationerne,” siger Anne Brehmer.
Den svenske regering nedsatte et nationalt Bredbåndsforum med mere end 3 mia. kr. i kapital til at fremme bredbåndsinvesteringer i tyndt befolkede egne i Sverige. Danmark har ikke noget tilsvarende, og landdistrikterne er derfor overladt til markedskræfterne. Der findes heller ikke i det nuværende Teleforlig af 1999 en alternativ finansiering til at hjælpe markedskræfterne
ud i de områder de ikke naturligt finder vej til. Derfor har Region Sjælland nedsat dette forum for at bringe de forskellige aktører sammen.
”Vi har erkendt, at markedet efterlader sorte huller på landkortet. Derfor vil vi gerne i et samarbejde med telebranchen og energibranchen se, hvor langt vi kan nå. Vi har fået god feedback fra brancherne og fra kommunerne,” siger chefkonsulent Anne Brehmer, Region Sjælland.
De samler de aktører, der har indflydelse på bredbåndsdækningen, henholdsvis mobildækningen i Region Sjælland, og som kan bidrage med at finde konkrete løsninger, som finansieres af leverandørerne eller finansieres gennem nye typer  samarbejde.
Formålet for Digitalt Aktionsforum er at sikre 100 pct. dækning på mobil og 100 Mbit/s ned og 30 Mbit/s op på bredbånd i 2020. Det flugter fuldstændig med den tidligere regerings målsætninger i den digitale vækstplan.
Chefkonsulent Thomas Woldiderich, Dansk Energi: ”Kommunerne og regionen kan ikke klare det her alene.  Dansk Energi og Teleindustrien kan heller ikke gøre det alene. Jeg ser Digitalt Aktionsforum som et sted, hvor vi kan skabe en fælles forståelse for et fremtidigt samarbejde. Det er helt rigtigt at samle aktørerne om dette for at få fjernet en række barrierer, for alle parter har en stærk interesse i, at det lykkes.” siger han.
Han efterlyser også landspolitiske initiativer, der støtte de lokale initiativer.