Digitaliseringsmessen16 – sæt X i kalenderen

Digitaliseringsmessen16 – sæt X i kalenderen

Odense Congress Center d. 29. september 2016. Det er datoen for Digitaliseringsmessen16.
For ottende år i træk holder holder KL, Borgerservice Danmark og KIT@ Digitaliseringsmessen.
Det er nu der skal sættes X i kalenderen eller bookes en dato på din Smartphone. Der er desuden åbnet for tilmeldinger. Du kan tilmelde dig elektronisk på
www.digitaliseringsmessen.dk eller www.kl.dk
Messen er blevet gennemført med stor succes siden 2009. I 2015 kom 2.100 deltagere fra 98 danske kommuner, en række statslige institutioner og over 120 leverandører.
Den årligt tilbagevendende messe understøtter det fællesoffentlige mål om øget digital kommunikation ved at sætte fokus på digitale løsninger og effektiviseringsmuligheder i kommunerne.
Messen er platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne. Det er både et sted at få ny viden og få udbygget sit personlige netværk.
Digitaliseringsmessen ønsker at være leverandørernes foretrukne kanal til kommunerne og kommunernes foretrukne forum for ny viden om løsninger inden for offentlig digitalisering.
 
Der er syv alliancepartnere på Digitaliseringsmessen16: Ditmer,
KOMBIT, Digitaliseringsstyrelsen, Atea, KMD, PwC, SE Cloud
Factory.