Digitaliseringsforening Sjælland implementerer IDM-løsning fra OS2

Digitaliseringsforening Sjælland implementerer IDM-løsning fra OS2

Valget af en open source IDM-løsning udviklet inden for det offentlige digitaliseringsfællesskab OS2 er et strategisk valg for Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT). Man undgår store licensudgifter fra starten og får siden hen indflydelse på en løsning målrettet den kommunale verden.

De tolv sjællandske kommuner i Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) har i to foranalyser til et fælles Identity Management-projekt (IDM) holdt løsningerne på det kommercielle marked op mod en open source-løsning fra det offentlige digitaliseringsfælleskab OS2. Valget faldt på den kombinerede OS2MO/OS2rollekatalog-løsning, og det er der flere grunde til ifølge Jesper Wulff Nielsen, it-chef i Vordingborg Kommune, direktionsmedlem i DIGIT og formand for IDM-projektets styregruppe.
”Det er kun Slagelse og Vordingborg, der har erfaring med at køre IDM-løsninger, så rent strategisk har en af de væsentligste grunde til at vælge en open source-løsning fra OS2 været, at vi stille og roligt i fællesskab kunne arbejde os ind på projektet uden fra starten at skulle binde et meget stort beløb i licenser.”
Et andet vigtigt element har været muligheden for at få indflydelse på løsningen.
”Kommunernes behov ligger jo meget tæt op ad hinanden, og da løsningen bliver udviklet i OS2-regi, kan den blive skræddersyet til kommunerne på en måde, som det ikke ville være muligt med en kommerciel leverandør, der skal imødekomme et meget bredere spektrum af krav og behov,” siger Jesper Wulff Nielsen, der tilføjer, at i Vordingborg Kommune bruger man kun et lille hjørne af den omfattende funktionalitet i den nuværende kommercielle IDM-løsning.
Både i DIGIT og i OS2 er der sket et grundigt forarbejde med tæt dialog for at tilpasse kommunernes krav til en fælles løsning. Det ser Jesper Wulff Nielsen som en fordel i sig selv.
”Ved at fagfæller mødes på tværs af kommunerne for at lande på fælles løsningskrav får vi udfordret hinanden på vores processer, koncepter og terminologi. Det er faktisk en sund øvelse at få kastet et kritisk blik på forretningsprocesserne, inden man digitaliserer dem,” siger han.
 
Fælles om udviklingsomkostningerne
Ved at gå sammen om udviklingen af en open source-løsning påtager en kommune sig mere direkte nogle udviklingsomkostninger, end hvis man købte en standardløsning på det kommercielle marked. Det bliver til tider brugt som et argument for, at en open source-løsning kan risikere at blive dyrere i sidste ende end en standardløsning, men den køber Jesper Wulff Nielsen ikke.
”For det første betaler man gennem køb af licenser for meget funktionalitet, som man ikke har brug for, og for det andet så er det rigtig dyrt at få udviklet ny funktionalitet til et standardsystem, hvis det skulle blive nødvendigt, siger han, og hans erfaring siger, at det meget ofte er tilfældet.
”Leverandørerne på det kommercielle marked glemmer at fortælle, at det ofte er et rammesystem snarere end et færdigt system, man køber. Selvom vi allerede har betalt for et i princippet færdigt system, skal vi ofte tilkøbe temmelig meget konsulenthjælp til tilpasninger for reelt at kunne få værdi ud af det.”
 
Fordelagtig business case
Budgettet for DIGIT’s IDM-projekt ligger på under 10 mio., og det inkluderer en fuldtids projektleder, der er indstationeret for en periode på tre år. Dertil kommer der en kontingentbetaling til OS2 fra hver enkelt kommune i DIGIT, men det er ifølge Jesper Wulff Nielsen et meget beskedent beløb. Løsningen skal håndtere omkring 50.000 brugere i de 12 kommuner, der tilsammen dækker omkring 650.000 borgere.
”Jeg er bekendt med, at Region Syddanmark er i udbud med en tilsvarende løsning til 26.000 brugere, hvor budgettet ligger på omkring 28 mio. kroner. Så business casen med OS2-løsningen er absolut fordelagtig,” siger han.
Valget af en open source-løsning bunder ikke i principielle eller ideologiske holdninger i DIGIT, som for eksempel er i udbud med en ESDH-løsning, hvor der kun er kommercielle leverandører inde i billedet. ”Det er alene et spørgsmål om, hvad der giver mening i det konkrete tilfælde,” fortæller Jesper Wulff Nielsen.
”Vi betragter primært OS2-løsningerne som middleware – som den lim i infrastrukturen, der kan binde tingene sammen, og som eventuelt også mangler i rammearkitekturen. Det handler altså ikke om at udvikle løsninger til erstatning af de store fagsystemer,” siger han. Han tilføjer, at open source som sådan for alvor kommer til sin ret, hvis udviklingen foregår inden for rammerne af den governance og organisation, som et fællesskab som OS2 kan tilbyde.
 
Også udfordringer
Udfordringerne kan han dog også godt få øje på.
”Det er vigtigt, at man bevarer agiliteten i OS2, og der ligger selvfølgelig en svær balancegang her: På den ene side vil man gerne have så mange kommuner som muligt med til at betale udviklingsomkostninger, men på den anden side, må det heller ikke blive så tungt at finde fælles fodslag, at agiliteten går tabt.”
Derudover bliver kommunerne udfordret i en disciplin, som de ikke nødvendigvis har lang erfaring med.
”Den tætte leverandørstyring, som er nødvendig i denne udviklingsmodel, er ny for mange kommuner, og det er derfor vi i DIGIT har valgt at ansætte en fuldtids projektleder. Selvom det er et forholdsvist lille beløb, vi har i spil i det her projekt, så betragter vi det alligevel som et højrisikoprojekt, fordi det fordrer en helt anderledes tæt opfølgning på udviklingsprocessen, end vi er vant til.”
Næstved og Køge tester OS2MO i løbet af efteråret 2018. OS2rollekatalog er planlagt til udrulning i foråret 2019, hvor de sidste kommuner kommer på i juni måned. Derefter vil OS2MO blive knappet på.