Digitaliseringen skifter gear

Digitaliseringen skifter gear

Leder:
Digitaliseringen skifter gear og kommunerne er medvirkende til at rykke digitaliseringen fremad.
Kit-Magasinet, som er et magasin om offentlig digitalisering, har mange gange beskrevet de digitale indsatser i kommuner, som er med til at effektivisere og skabe resultater. Vi har også på denne plads skrevet en del om de mange digitale samarbejder på tværs af kommunerne. Men lad os for en ordens skyld repetere rejsen hertil.
I 2007 blev Kommunalreformen gennemført med 66 fusioner af kommuner. Det førte til større kommuner og større it-organisationer, og lærte os at lægge systemer og afdelinger sammen. Det var version 1.0 af digitaliseringen.
Fire-fem år senere begyndte de tværgående samarbejder.
Først og fremmest med etableringen af KOMBIT i 2009, som et fælleskommunalt initiativ, etableringen af IT-Arkitekturrådet og den fælleskommunale rammearkitektur, som grundlag for kommunernes, KL’s og KOMBITs arbejde med monopolbruddet og styringen af den kommunale digitalisering. Der bliver i disse år startet en række samarbejder. OS2, Den Digitale Hotline i Østjylland, DIGIT på Sjælland, Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening, IT-forsyningen i Egedal, det nordsjællandske digitaliseringssamarbejde, businessregioner i Midt- og Nordjylland for nu at nævne nogle.
Og undskyld, hvis jeg har glemt nogen.
Fælles for fællesskaberne er bevidstheden om den fælles arkitektur og de fælles standarder. De lever og har det godt i fællesskaberne. Der bliver arbejdet aktivt med rammearkitektur, støttesystemer, åbne API’er m.m. i alle kommuner og fællesskaber. Til gavn for både borgere, medarbejdere og effektiviteten.
Fællesskaberne har flyttet digitaliseringen i den rigtige retning, og plantet de tværgående samarbejder solidt på landkortet. Men det var ikke alle kommuner der var med. Det var spredt ud over landet, men der var også huller. Det var version 2.0.
 
Version 3.0
Nu skifter digitaliseringen gear til version 3.0. Det omfatter bl.a. en opbrydning af ”ejerskaber”. Bestyrelsesmedlem, Poul Venø, som sidder med i Energistyrelsens Telebrancheforum, fortæller, at der er ”opbrydning af ejerskaber” på vej på teleområdet i forbindelse med de nye samarbejder, der er sat i gang som udløber af Teleforliget fra sidste år.
Inden for telemedicin oplever vi, at 98 kommuner og fem regioner har indkøbt den samme medarbejderløsning i to store indkøbsfællesskaber i vest og øst. Og fælles infrastruktur i et samlet udbud med alle 98 kommuner og fem regioner.   
Det er intet mindre end historisk. Kommuner og regioner er i fuld gang med at gøre sig klar til udbredelsen af telemedicin til patienter med kroniske sygdomme. Indkøbene af de telemedicinske løsninger i to store fællesskaber er en ny model at digitalisere på tværs af sektorer – altså på tværs af regioner og kommuner. Der åbner sig nye muligheder for bedre, billigere og mere ensartet digital udvikling i de kommende år, hedder det fra FUT.
Ved kommunalreformen i 2007 havde Danmark 23 elektroniske patientjournalsystemer. Nu har vi to og sammenhængene har aldrig været bedre selvom der stadig er noget tilbage at ønske. Og de store fællesskaber arbejder i samme retning. Digitaliseringen skifter gear. Det er version 3.0.