Digital service i verdensklasse

Digital service i verdensklasse

Regeringen lancerer som led i Sammenhængsreformen ”Digital service i verdensklasse”. Reformsporet skal ved hjælp af digitalisering og nye teknologier udvikle den offentlige sektor, så borgere og virksomheder kan få en mere sammenhængende og tidssvarende digital service.
Den store plan for digitalisering blev fremlagt af regeringen i slutningen af oktober. Målet er at indgå en national pagt om digitalisering med kommuner, regioner og styrelser og sikre mere sammenhæng i brugerrejserne, når danskerne tager digital kontakt til det offentlige.
”Danskerne har i den grad taget NemID, Digital Post og digitale selvbetjeningsløsninger til sig. Hvad enten det drejer sig om at læse post fra kommunen eller søge om SU eller boligstøtte kan det klares digitalt. Det betyder, at meget af kontakten til den offentlige sektor finder sted hjemmefra, når det passer borgeren,” skriver innovationsminister Sophie Løhde (V).
Som en del af Sammenhængsreformen lancerer regeringen nu reformsporet Digital service i verdensklasse. Med Sammenhængsreformen ønsker regeringen at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor, som sætter borgeren i centrum for den offentlige velfærd. Og her spiller digitaliseringen en helt central rolle. Den digitale udvikling giver nye muligheder for at udvikle den offentlige service til større gavn for borgerne. Det skal vi blive langt bedre til at udnytte.
Siden 2001 har digitaliseringen taget afsæt i en række offentlige strategier, herunder fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, sammenhængsreform og fælleskommunale digitaliseringsstrategier. Der opleves en høj offentlig ambition på det digitale område samt en solid tro på de fremtidige muligheder, teknologierne skaber. Den digitale ambition i det offentlige har været med til at sikre, at Danmark i dag er det mest digitaliserede land i EU og et af de mest digitaliserede lande i verden. Senest er Danmark i FN’s ”E-government survey 2018” blevet kåret som verdensledende i at tilbyde offentlige services og information gennem internettet.
Regeringen ønsker at bevare denne førerposition og samtidig hæve de politiske ambitioner. Det er nødvendigt for, at den offentlige sektor kan følge med den hurtige digitale udvikling og borgerens høje forventninger til digitale løsninger.
 
Tre indsatsområder
Digital service i verdensklasse identificerer tre indsatsområder, der skal skabe en mere sammenhængende og fleksibel service med borgeren i centrum:
-  Viden, overblik og gennemsigtighed
-   Digital service på borgernes og virksomhedernes præmisser
-  Hurtig udbredelse af ny teknologi
Målet er at indfri de tre indsatsområder i løbet af de næste fem år. Man kan godt sige, at indsatserne er beskrevet i de fællesoffentlige digitaliseringsplaner, men regeringen ønsker åbenlyst at sætte mere tryk på. De vil gerne have at det går lidt hurtigere. Selv om fem år lyder som meget lang tid, er det meget ambitiøst, da der er tale om enorme mængder af data, der skal åbnes op for og stilles til rådighed samtidig med, at disse data skal beskyttes, så de ikke falder i de forkerte hænder. 
En af indsatserne hedder ”mit overblik” som giver borgerne en samlet indgang til det offentlige på borger.dk.
Et fælleskommunalt projekt hedder ”adgang til egne data”. Det handler om stort set det samme som ”mit overblik”.  Kommunerne har de samme mål som innovationsministeren. Dette projekt går i gang i fem kommuner i december.
 
 
 
22 initiativer i regeringens nationale digitaliseringsplan:
 
Med 22 initiativer skal reformsporet være med til at sikre, at danskerne i fremtiden møder en tidssvarende og sammenhængende offentlig sektor. Følgende otte initiativer er de vigtigste:
 
 
1. Ny strategi for offentlige data skal medvirke til øget tillid og samtidig sikre, at vi får mest mulig gavn af de mange offentlige data.
 
 
2. Regeringen vil oprette et Dataetisk Råd, der bl.a. skal give anbefalinger om dataetiske spørgsmål og dilemmaer og bidrage til samfundsdebatten.
 
 
3. Under navnet ’Mit overblik’ skal der etableres en samlet indgang til det offentlige på borger.dk, der bl.a. skal give borgerne overblik over egne sager, vigtige frister og de mest relevante data, som det offentlige har om dem.
 
 
4.Regeringen vil indgå en digitaliseringspagt med KL og Danske Regioner, der forpligter alle parter på de tre indsatsområder og sikrer digital service i verdensklasse.
 
 
5. Sammenhængende digitale brugerrejser skal sikre, at borgere og virksomheder i 20 vigtige situationer med flere gøremål oplever en nemmere og mere sammenhængende digital service.
 
 
 
6.En ny kørekort-app skal gøre det nemmere for borgerne at legitimere sig i Danmark, og på sigt skal andre ID-beviser gøres digitale.
 
 
 
7. Der etableres en ny investeringsfond, der skal sætte skub i afprøvningen og brugen af nye teknologier, kunstig intelligens, og digitale velfærdsløsninger. Fonden vil – sammen med allerede igangsatte initiativer - få en samlet investeringsvolumen på i alt 410 mio. kr. frem til 2022.
 
 
8. National strategi for kunstig intelligens skal gøre Danmark til et af de førende lande og samtidig opstille klare etiske principper for brugen af kunstig intelligens i Danmark.