DIGIT fravælger OS2mo og vælger SOFD Core

DIGIT fravælger OS2mo og vælger SOFD Core

De 12 sjællandske kommuner i Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) har fravalgt OS2mo, som en del af DIGITs kommende Identity Management-projekt (IdM-løsning red). I stedet har foreningen valgt SOFD Core, men støtter fortsat OS2 fællesskabet med løsningen OS2 Rollekatalog. Beslutningen har givet nogle dønninger i OS2 fællesskabet.

DIGIT har fravalgt OS2mo og i stedet valgt SOFD Core.

Formand for styregruppen til IdM-projektet i DIGIT, Jesper Wulff Nielsen, som også er direktionsmedlem i DIGIT og it-chef i Vordingborg Kommune, siger: ”Det er vigtigt for mig at sige, at fravalget af OS2mo ikke skyldes, at produktet ikke er godt nok eller ikke lever op til vores forventninger. Når DIGIT alligevel har valgt OS2mo fra, skyldes det, at vi ikke kunne overholde vores tidsplan og heller ikke vores økonomi med systemet. Derfor valgte vi i stedet SOFD Core, som fint dækker behovet i DIGIT-kommunerne. Derfor har vi truffet den beslutning,”

Han fortæller videre som formand for styregruppen i IdM-projektet, at i en forening med 12 kommuner som medlemmer, er projektlederne i de enkelte kommuner som ”forbundne kar”. Der er andre store projekter i de 12 kommuner, som er afhængige af leverancerne fra IdM-projektet. Derfor kunne DIGIT ikke tidsmæssigt nå i mål med disse leverancer med en implementering af OS2mo.

Dette skyldes ikke alene leverandøren, men også DIGITs eget bidrag til processen. Kort sagt var IdM-projektet udfordret både på økonomi og tid.

”Vi undersøgte markedet og faldt over SOFD Core, som bliver anvendt i 3K (Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner red.). Dette dækker vores behov. Så vores fravalg af OS2mo, skyldes ikke manglende funktionalitet og kvalitet, men alene tidsfaktoren og økonomien”.

Jesper Wulff Nielsen ser SOFD Core som en delkomponent til den samlede IdM-løsning, der fint lever op til de 12 kommuners behov på nuværende tidspunkt.

Han er helt på det rene med, at DIGITs fravalg af OS2mo, rejser et ”økonomisk dilemma” i OS2-fællesskabet. DIGITs medfinansiering af OS2mo udgør omtrent halvdelen af de samlede udviklingsomkostninger til OS2mo. Fravalget betyder, at medfinansieringen fra DIGITs side falder helt bort. 

 

OS2 Rollekatalog

Den samlede IdM løsning fra Open Source Fællesskabet, OS2 IdM, er en kombineret løsning, der består af Medarbejder og Organisation, OS2mo, og OS2 Rollekatalog. Løsningen sikrer, at den enkelte medarbejder, som logger sig ind i et fagsystem, får tildelt de rigtige rettigheder til at løse den konkrete arbejdsopgave i fagsystemet. DIGIT kører videre med OS2 Rollekataloget – blot kombineret med SOFD Core i stedet for OS2mo.

”Til adgangsstyring har vi valgt OS2 Rollekatalog, mens vi har valgt SOFD Core til medarbejder og organisation,” siger Jesper Wulff Nielsen.

”Vi støtter op om tanken i OS2. Vores fravalg af OS2mo, er ikke et fravalg af OS2, det vil jeg godt understrege. Vi har truffet en nødvendig beslutning om at overholde vores tidsplaner for leverancer og vores økonomi i de 12 kommuner. Jeg står til ansvar over for en generalforsamling og et vedtaget budget. Det er den måde, DIGIT er styret på,” siger Jesper Wulff Nielsen.

Rollekataloget dækker over de forskellige roller en medarbejder har og tildeling af rettigheder, når der i første omgang gives adgang til ”KOMBIT-systemer”, som BBR, DAR, FLIS og DUBU og SAPA. Efterhånden som alle fagsystemer bliver ”koblet til OS2Rollekataloget” vil adgangstildelingen til alle systemer komme med. OS2Rollekatalog var ved udgangen af maj 2019 rullet ud til alle 12 kommuner.

Jesper Wulff Nielsen: ”SOFD Core er pt. ved at blive rullet ud til alle 12 kommuner, og arbejdet med at få fagsystemerne til at spille sammen med OS2Rollekataloget påbegyndes i januar 2020, og vil strække sig over nogle år, da vi skal igennem alle 12 kommuner.