Det koster 8 mia. kr. at sikre alle adgang til digital infrastruktur

Det koster 8 mia. kr. at sikre alle adgang til digital infrastruktur

Regeringen har hen over sommeren åbnet bredbåndspuljen på 200 mio. kr. til at sikre bedre bredbånd i områder med dårlige internethastigheder. Men det er en lappeløsning, som kun i meget begrænset omfang vil hjælpe få tusinde ejendomme med ondt i internettet. Det er selvfølgelig et prisværdigt initiativ, men det rækker ikke.
”Bredbåndspuljen er målrettet de områder, hvor markedet ikke kan klare det alene,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).
Dansk Energi sætter i en ny analyse et andet prisskilt på. Her fremgår det, at regningen for at give alle ejendomme der i dag ikke har hurtigt bredbånd eller adgang til fibernet vil koste 8 mia. kr. Men hvis 95 pct. af ejendommene skal have hurtigt bredbånd vil regningen være nede på 3,5 mia. kr. Det er de yderste fem pct. af ejendommene, der vil koste over halvdelen af de samlede omkostninger på grund af graveudgifterne. 
Beregningerne viser, hvad det vil koste at grave fibernettet hen til forbrugeres og virksomheders postkasser. Ledninger og udstyr på selve matriklen og inden i bygninger er ikke medregnet.
”Vi har for første gang fået sat et prismærke på, hvad det vil koste at opgradere hele landet med digital infrastruktur i verdensklasse og man skal huske på, at det her er det private investeringsbehov vi taler om. Ved at få sat kroner og øre på vil vi gerne kickstarte en investeringsdagsorden som der virkelig er behov for,” siger Thomas Woldiderich, branchechef for telepolitik i Dansk Energi.
I forvejen er der godt gang i udbygningen af bredbånd, men ifølge Dansk Energi er hastighederne ulige fordelt.
 
Landkommuner opfatter hurtigt bredbånd
som meget vigtigt
For kommunerne er den digitale infrastruktur - både bredbånd og mobildækning - helt afgørende forudsætninger for at levere digitale ydelser til borgere og for at tiltrække virksomheder og bosætning.
Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, Kalundborg Kommune sagde sidste år i Kit-Magasinet: ”Den digitale infrastruktur er både nødvendig for at reducere udgifterne og for at øge indtægtsgrundlaget. Derfor handler mobildækning og hurtige bredbåndsforbindelser om vores fremtidige eksistensgrundlag”.
I en undersøgelse som Landdistrikternes Fællesråd  har lavet i samarbejde med Dansk Energi svarer to ud af tre kommuner ”meget vigtigt” til, hvilken betydning hurtigt bredbånd har for at fastholde borgere i de tyndt befolkede områder i kommunen. 30 pct. finder det ”vigtigt”. Det giver godt og vel 97 pct.
Når de samme kommuner bliver spurgt om, hvilken betydning hurtigt bredbånd har for at tiltrække nye borgere til de tyndt befolkede områder, så svarer 76,9 pct. ”meget vigtigt” og 23,1 pct. svarer ”vigtigt”. Så det er fuldt hus.
De samme tendenser viser sig, når kommunerne bliver spurgt om, hvor vigtigt hurtigt bredbånd er for at fastholde virksomheder. 76,9 pct. svarer
”meget vigtigt” og 23,1 pct. svarer ”vigtigt”.  Når spørgsmålet går på at tiltrække nye virksomheder svarer 86,8 pct. ”meget vigtigt”, mens 13,2 pct.
svarer ”vigtigt”. 
 
Bredbåndsstrategier vigtige for investeringer
Thomas Woldiderich er godt tilfreds med undersøgelsens resultater.
 ”Vi vil opfordre kommunerne til at lave bredbåndsstrategier, hvor de fokuserer på at få fremmet mulighederne for udrulning af bedre bredbånd,” siger han.
Woldiderich siger, at god adgang til højhastighedsbredbånd har stor betydning for bosætningen og erhvervsudviklingen. Han opfordrer kommunerne til at arbejde sammen og gå i dialog med branchen.
”I både Nordjylland og på Sjælland har vi samarbejdet med kommunerne om at lave fælles gravepolitikker for bredbånd, og kommunerne forsøger dermed at fjerne barrierer som står i vejen for de private investeringer i udrulning af bredbånd. Vi ser gerne, at resten af landets kommuner følger trop og her kan erfaringerne fra de andre landsdele bestemt være brugbare,” siger han.
 
 
 
Disse 39 kommuner har deltaget i undersøgelsen
 
Stevns Kommune, Varde Kommune, Sønderborg Kommune, Haderslev Kommune, Ærø Kommune, Næstved Kommune, Skive Kommune, Slagelse Kommune, Skanderborg Kommune, Kerteminde Kommune, Silkeborg Kommune, Samsø Kommune, Herning Kommune, Odsherred Kommune, Billund Kommune, Aabenraa Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Nyborg Kommune, Randers Kommune, Svendborg Kommune, Odder Kommune, Aalborg Kommune, Ringsted Kommune, Faxe Kommune, Middelfart Kommune, Guldborgsund Kommune, Frederikshavn Kommune, Jammerbugt Kommune, Hedensted kommune, Vejle Kommune, Lemvig Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Nordfyns Kommune, Lolland Kommune, Hjørring Kommune, Horsens Kommune, Vejen Kommune, Thisted Kommune og Assens Kommune.