Det er ejerskabet til data, der er nøglen i Monopolbruddet

Det er ejerskabet til data, der er nøglen i Monopolbruddet

Der er grund til at fejre Monopolbruddet – uanset forsinkelser eller ej. Kommunerne har i fællesskab hjemtaget de store fagsystemer, og de er alle i en god gænge. KY – kontanthjælp – det seneste system er netop gået i drift i de første kommuner og forventes at blive implementeret i bølger. Til næste sommer er alle kommuner med. Det er en stor bedrift, vi kan være stolte af at være en del af.
Hvorfor er det så vigtigt at have gennemført Monopolbruddet? Jo, fordi kommunerne nu indkøber løsninger på de store fagområder på ensartede og konkurrenceudsatte vilkår. Og af flere forskellige leverandører, som har vundet kontrakten i et EU-udbud. Monopolet er brudt. Tidligere købte kommunerne fagløsninger af en bestemt leverandør, som var ejet af kommunerne, men hvor kommunerne betalte ret forskellige priser for de samme løsninger – altså på uensartede vilkår.
Og når kommunen så gerne vil have adgang til kommunens data på to forskellige områder, som lå i to forskellige fagsystemer, kunne vi ikke få det, uden at skulle betale ekstra for det. Vi havde som kommune reelt ikke et valg. Vi skulle betale for at få adgang til vores egne data, og vi skulle betale hvis vi opsagde kontrakten.
Her kommer vi ind til kernen af Monopolbruddet. Nu ejer vi løsningerne i fællesskab, nu ejer vi den Den Fælleskommunale Infrastruktur, Støttesystemer, Serviceplatformen og SAPA – Sags – og Partsoverblik, som er bygget på den Fælleskommunale Rammearkitektur. Ejerskabet af rammearkitekturen og infrastrukturen er også ejerskabet til data og grundlæggende funktionalitet. Det er nøglen i Monopolbruddet og fundamentet for fremtidens kommunale it-marked.Et af de kommende tiltag er at udbygge den fælleskommunale infrastruktur til også at understøtte næste generation Digital Post og få leverandørerne til at anvende den kommunale infrastruktur frem for at benytte Digital Post direkte. På den måde afkobles noget kompleksitet og begrænsninger, i
eksempelvis antal modtagersystemer, kan undgås.
Randers Kommune har været testkommune for KSD – sygedagpengesystemet – som også er en del af Monopolbruddet. I artiklen (side 28) forklarer projektlederen, at der er 55 snitflader i løsningen, som henter data i eksterne registre for at automatisere sagsbehandlingen i kommunen. Dvs. snitfladerne til data er åbne og der skal ikke bygges en masse broer først. Dette er en af mange fordele ved Monopolbruddet, at kommunerne ejer og styrer infrastrukturen – og dermed også har adgang til data.
 
Nye tider
Vi går nu en ny æra i møde. Vi har klaret os utrolig godt under coronakrisen. Det er ikke kun noget jeg finder på.
Danmark indtager en global førsteplads inden for offentlig digitalisering i FNs nye undersøgelse E-Government Survey 2020 blandt 193 lande. I øvrigt for anden undersøgelse i træk.
EU-kommissionen har undersøgt den digitale teleinfrastruktur i 28 medlemslande – mobil og fastnet – og her lander Danmark på førstepladsen inden for ”connectivity” – altså udbud, prissætning og investeringer.
Så det er Ikke kun Monopolbruddet, der er værd at fejre. Det, der ligger nedenunder og monteret på master, det man ikke kan se og høre, det virker. Det er en af grundene til, at Danmark har klaret sig så teknologisk godt i karantæneperioden.
Fik jeg i øvrigt nævnt at KSD blev implementeret i alle landets kommuner i juni – under coronakrisen. Ikke helt uden problemer. men det er altså rigtig godt gået.