Der var engang

Der var engang

Der var engang. Jeg levede et helt normalt liv, besøgte familie og venner og gik på restaurant og til koncerter en gang imellem. På dette tidspunkt af året, havde jeg også booket og planlagt min ferie til et fremmed land – og ikke mindst en studietur til Tallinn. Sådan er det ikke nu.
Den 11. marts 2020 løftede statsminister Mette Frederiksen (S) pegefingeren, hævede stemmen og mindre end to dage senere var tilværelsen totalt forandret. Medarbejderne skulle arbejde hjemme fra. I de kommunale it-afdelinger skulle vi sætte it-systemer, netværk og beredskab op efter, at op til fem gange så mange medarbejdere skulle arbejde hjemme fra. Børnene skulle ikke i skole, men undervises gennem e-læring. Borgerservice fik henvendelser via mail. Biblioteker havde åbent – uden personale. Læger kunne kun kontaktes telefonisk eller digitalt og virtuelle konsultationer blev normalt.
Den offentlige sektors personale var i størst muligt omfang sendt hjem, men den kørte videre. Sagsbehandling, administration , IT-Governance, og ikke mindst hele det politiske system med byråds- og udvalgsmøder osv.fortsatte. En ny opgave kom til; krisestyring. Også den kan udføres på grund af it-systemer, en solid infrastruktur, forandringsvillige medarbejdere og dygtige it-medarbejdere. Man kan godt sige, at it-platformene og it-afdelingerne har været oppe til den store eksamen i samfundsfag – og bestået med en flot karakter. Vores samfundsmodel har vist sig at have stor modstandskraft – ikke mindst takket være it og digitalisering.
 
FN
Hvis vi går to år tilbage, blev Danmark af FN kåret som det land i verden, der bedst var lykkedes med at digitalisere vores offentlige sektor. Jeg synes Coronakrisen til fulde har bevist,
at der er styr på data og de digitale fundamenter og vores digitale infrastruktur fungerer. Det kan vi godt være bekendt.
I Kit-Magasinet er der en række historier om kommuner, som har investeret i helt nye teknologier hos iværksættervirksomheder, der automatiserer arbejdsgange inden for en række områder. Endnu et bevis på, at det kommunale it-marked fungerer. Og at den fælleskommunale infrastruktur fungerer og skaber værdi. Selv om store dele af samfundet er lukket ned, er der digital fremdrift på andre områder, og at Coronakrisen ikke har sat alt i stå.
Temaet om digitaliseringspagten handler om, at samarbejdet om de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier mellem KL, Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen fortsætter og lige nu er i gang med at prioritere indsatser i årene efter 2020. Især fremhæver parterne det gode samarbejde på tværs af den offentlige sektor, som en væsentlig årsag til de resultater der er opnået.
Det gode spørgsmål nu er, hvor lang tid går der? Hvornår får det en ende? Hvad kommer der til at ske? Det ved vi reelt ikke. Men de, der tror, at vi kan spole tiden tilbage til før den 11. marts og genstarte derfra, de tager fejl. Coronakrisen har forandret alt.
Vi har lært af krisen. Vi har lært at holde virtuelle møder. Vi har lært at undervise digitalt. Vi har lært at arbejde sammen – hver for sig. Et af spørgsmålene er så, hvordan vi fastholder mest muligt af den øgede digitale anvendelse og digitale modenhed, som er kommet med coronakrisen. Det er vigtigt, at vi tager det positive med os efter denne krise. Til sidst vil jeg gerne bringe en stor ros til alle jer, der har medvirket til at omstille organisationerne til langt mere digitalisering på rekordtid. Det er rigtig godt gået.”