Danmark topper ny EU-undersøgelse inden for ”connectivity”

Danmark topper ny EU-undersøgelse inden for ”connectivity”

I en ny undersøgelse af den digitale infrastruktur i Europa, har EU-Kommissionen placeret Danmark øverst blandt 28 medlemslande. Det vil sige det land hvor der er bedst mobildækning og tilgængelighed af hurtige internetforbindelser. Det er andet år i træk, at Danmark topper den liste.
Danmark topper i en ny EU-undersøgelse inden for ”connectivity”. Det vil sige mobildækning og hurtigt internet via kabel. Når der ses på alle facetter af det digitale samfund, er Danmark på en samlet tredjeplads efter Finland og Sverige. Men på den digitale infrastruktur i form af bredbånd og mobiludbygning ligger vi nr. 1 i EU.
Netop den digitale infrastruktur har vist sin holdbarhed under coronakrisen og måske evnen til at overkomme den og komme tilbage igen.
Coronakrisen har vist vigtigheden af en stabil digital infrastruktur til fremtidens arbejdsmarked, hvor der bliver stigende behov for digital kommunikation og hjemmearbejdspladser til gavn for den enkelte medarbejder, arbejdspladsen, klimaet, mv.
Direktør i Teleindustrien, Jakob Willer, siger:
”Helt overordnet er vi glade for at konstatere, at Danmark fortsat er blandt de førende digitale nationer i EU. Det er afgørende for Danmarks muligheder for at sikre fremtidig vækst og velstand.
Vi er førende på digital infrastruktur, når vi snakker mobil og bredbånd, og jeg hæfter mig, ligesom EU-Kommissionen, ved, at det også gælder i landområderne, som følger med den generelle udvikling i landet som helhed. Det er meget positivt i forhold til at sikre lige adgang til de digitale muligheder i hele Danmark”.
Inden for kategorierne ”Human kapital” og ”brug af internet Services” får Danmark baghjul af Finland og Sverige.
”Der er dog også plads til forbedringer på særligt disse to områder. Vi skal især have fokus på at få flere kandidater gennem it-uddannelserne og styrke den eksisterende arbejdsstyrkes digitale kompetencer igennem opkvalificering. Én af vores udfordringer er, at for få børn og unge og især pigerne, interesserer sig for it og teknologi og derfor ikke vælger it-uddannelserne. Her skal vi sætte ind og en start kunne være at indføre teknologiforståelse som fag i folkeskolen for at stimulere interessen og forståelsen for, hvad teknologi og it kan bruges til fra en tidlig alder,” siger Jakob Willer.
EU placerer Danmark, Malta og Luxemburg øverst på listen over hurtige internetforbindelser, hvor over 90 pct. af adresserne har adgang til hurtigt internet via kabel. Danmark, Sverige og Luxembourg ligger højest inden for ”connectivity” med 5G.