Coronakrisen har vist, at Danmarks digitale fundament står stærkt

Coronakrisen har vist, at Danmarks digitale fundament står stærkt

Med Coronakrisen er samfundets digitale robusthed blevet tryktestet efter at en stor del af danskerne blev sendt hjem i marts og siden har arbejdet hjemmefra. Den teknologi og de digitale løsninger, som danskerne nu i stor stil bruger, er ikke nye, men Coronakrisen har i høj grad understreget, at Danmark står stærkt på det digitale område, lyder det fra Signe Caspersen, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.
Om kort tid går arbejdet med at formulere nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategier i gang.
Signe Caspersen siger, at Coronakrisen har sat en tyk streg under, at den teknologi vi har kendt og haft tilgængelig i lang tid, ikke er blevet udnyttet tilstrækkeligt – før under Coronakrisen.
Signe Caspersen: ”Under Coronakrisen har der været mange virtuelle møder, og vi blev kastet ud i at bruge teknologien med halvanden dags varsel. Det har fungeret. Teknologien har bestået til den store eksamen.”
”Det er også rigtig godt, at vi kan se på vores tal her i Digitaliseringsstyrelsen, at danskerne er overordentligt tilfredse med de digitale løsninger som Digital Post og NemID. Det gælder både de unge og de ældre,” siger Signe Caspersen.
”Mange har måske gerne villet prøve at bruge NemID-nøgleappen, men har af forskellige årsager ikke gjort det før nu under krisen, fordi det har været sværere at få et nyt nøglekort på kommunerne borgerservice. Sammen med kommunerne gør vi meget ud af at hjælpe til med de digitale løsninger, man kan bruge til en god og hurtig kontakt med det offentlige. Og vi kan i hvert fald se, at der er flere, der downloader NemID-nøgleappen her under Coronakrisen. På den måde sætter krisen sikkert ekstra fart på nogle udviklinger, der var godt i gang i forvejen,” siger Signe Caspersen.
 
Konstant forandring
Den teknologiske udvikling forandrer konstant det digitale fundament for at løse serviceopgaver mellem det offentlige og borgerne. En af de vigtigste fælles dagsordener i digitaliseringen i de kommende år bliver at fastholde borgernes tillid til den digitale offentlige sektor. Med Coronakrisen er borgerne og samfundet blevet kastet ud i en helt ny situation, da kommunikationen foregår digitalt og ikke har kunnet gøres analogt. Det er den omvendte verden.
”Det er helt oplagt at tage nogle af erfaringerne fra Coronakrisen med over i forhandlingerne om digitaliseringens fremtidige rolle. Vi har lært af Coronakrisen i både den offentlige og den private sektor. Det er en viden, der ikke skal kasseres.
Og jeg er overbevist om, at jeg fremover vil holde flere langt flere møder på Skype. Også de internationale møder,” siger Signe Caspersen.
 
 
De kommende digitaliseringsstrategier
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er den femte fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Den nuværende udløber ved årets udgang. Forud ligger næsten 15 år med fælles fokus på digitalisering i det offentlige, hvor staten, regionerne og kommunerne har arbejdet med at øge digitaliseringen og styrke samarbejdet på tværs.
”Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløber i 2020. I den periode fra 2016 til 2020 er der skabt enorme resultater. Det er så unikt for Danmark, at vi har det utrolig tætte samarbejde på tværs af kommuner, regioner og stat. Når vi får besøg fra andre lande, er det dette samarbejde, der bliver bemærket. Det er et særkende for Danmark, at vi samarbejder på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsdagsordenen med NemID, Digital Post og Borger.dk, som er vores fælles digitale fundamenter, er vores udgangspunkt for de kommende år”.
”Vi ønsker fortsat et tæt og forpligtende samarbejde om disse løsninger.  Vi ser gerne i det videre samarbejde efter 2020, at vi benytter digitaliseringen til at løse nogle af fremtidens udfordringer. Både Coronakrisen og fremtidige udfordringer på klimaområdet. Det er noget jeg forventer, vi kommer til at drøfte. Og så at vi følger den samme retning for områder, som vi er lykkedes med”.
”Jeg ser også gerne, at der kommer fokus på digital inklusion. Nu befinder vi os i en situation, hvor alt foregår digitalt – fra borgerservice til bibliotek. Det kører rigtig godt. Men hvad med de borgere, som står udenfor og som ikke synes, at alt skal være digitalt? Skal vi i højere grad hjælpe dem ombord i digitaliseringen?” siger Signe Caspersen.  
 
Enighed
Som sagt er der enighed om mellem Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner at fortsætte det gode samarbejde i årene efter 2020. 
”Når vi snakker sammen med KL og Danske regioner, er vi enige om, at vi skal videre med det fælles offentlige samarbejde. Vi skal fortsat samarbejde om den kerne, som vi sammen har udviklet, og som driver digitaliseringen. Det er oplagt, at vi kigger hele vejen rundt på de forskellige digitaliseringsstrategier og på Digitaliseringspagten. Vi skal finde ud af, hvor vi er på vej hen, og hvordan vi får de nye ting med ind samarbejdet i de nye strategier,” siger Signe Caspersen, der supplerer med, at Coronakrisen har gjort os alle mere bevidste om fordele og ulemper ved de digitale værktøjer.
Digitaliseringspagten er ligeledes en fællesoffentlig aftale.
Digitaliseringen står på et solidt fundament og en befolkning, der har tillid til myndighederne.
”Vi har et solidt digitalt fundament og en befolkning, der har tillid til vores institutioner og digitale løsninger. 91 pct. af borgerne er trygge ved at bruge Digital Post til at kommunikere med det offentlige, og 98 pct. af brugerne er tilfredse med NemID nøgleapp. 85 pct. er lige så trygge ved at bruge vores nye NemID nøgleapp som det velkendte nøglekort. Faktisk har appen overhalet nøglekortet med hensyn til antal logins i denne måned. Borgernes tillid har været helt central for digitaliseringen, og den er vigtigere end nogensinde før.”
I Danmark har vi en stærk tradition for at arbejde sammen på tværs af den offentlige sektor om de store digitaliseringsdagsordener. Det har bragt os langt, og den tradition skal vi holde fast i, når vi skal håndtere nye udfordringer, der er tværgående og som kalder på fælles løsninger. 
”Det er et fælles ansvar at sikre, at vi ikke sætter borgernes tillid over styr, når vi udvikler den offentlige digitalisering og udnytter de nye muligheder, teknologien giver os. Det skal vi arbejde sammen om, og vi skal drage fælles læring af de erfaringer, der gøres i kommuner, regioner og i staten, når vi begynder at arbejde med f.eks. kunstig intelligens. Erfaringerne skal gøre os alle sammen klogere på etik, jura og kompetencebehov på området, men også modne teknologien i det offentlige,” siger Signe Caspersen.
Signe Caspersen har været vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen siden februar 2020.