Borgerblikket en slags eksamen for kommunerne

Borgerblikket en slags eksamen for kommunerne

”Borgeren skal opleve en kommunal sektor der skaber tillid og tryghed, hvor borgeren i højere grad oplever gennemsigtighed og får større ejerskab over data om dem selv i kommunerne.” Sådan hedder det i KL’s introduktion til Borgerblikket – sammenhængende Digital Borgerservice.

Kit-Magasinet har denne gang tema om Borgerblikket. Det samme har KITA på sit forårsseminar på Koldingfjord den 5. og 6. marts. Der hersker ingen tvivl om, at der er noget på spil.

Både for borgeren, som skal bevare tilliden til det offentlige – ikke kun til kommunerne, også til regionerne og til staten. Tillid som er afgørende for at høste yderligere gevinster ved digitalisering. Det bliver der brug for med den demografiske udvikling vi kan se frem til. Nogle gange glemmer vi den kendsgerning, at Skandinavien er kendt for ude i verden, at det er her, borgerne og det offentlige gennem mange år har opbygget en stor tillid til hinanden. Det er bl.a. den, der er på spil med Borgerblikket. Det er den tillid vi  skal kæmpe for at bevare.

For det offentlige er oppe til en slags eksamen ved at give borgerne adgang til egne data. Kommunerne skal ”åbne” op for, at borgerne kan se egne data – og kun data om dem selv. Ikke naboens data. Heller ikke genboens. Mange data er skabt under den præmis, at det primært har været et grundlag for korrekt sagsbehandling. Hvis borgerne har bedt om adgang til egne data, har der været sagsbehandlere, som har vurderet kvaliteten og kunnet rettet eventuelle fejl. Datakvaliteten er derfor nu vigtigere end nogensinde før.

 

Lang tid

Vi kan jo godt sige, hvis vi skal tale os op, at det er en situation, vi har forberedt os på i lang tid. Med den fælleskommunale rammearkitektur som styrmand har vi skabt den Fælleskommunale infrastruktur (Støttesystemer) og monopolbrudssystemer som et nyt fælleskommunalt fundament.Hele fundamentet til at kunne dele data på tværs af forvaltninger og på sigt sektorer.

I dag er der  15 kommuner, der udstiller data på den fælleskommunale infrastruktur via Borgerblikket. Men resten af kommunerne kommer med i indeværende år. Ikke som en sur pligt, men som en del af ny og tidssvarende udvikling inden for digitalisering.

De kommuner, der er med i temaet i KIT-Magasinet, er overrasket over, hvor positive medarbejderne, sagsbehandlerne, ledelsen, politikerne og ikke mindst borgerne har været omkring selve åbenheden, der ligger i at give borgerne adgang til egne data. Det er en dagsorden, der passer godt til tidsånden. Men det er også en svær disciplin. Vi har i mange år talt it-sikkerhed, databeskyttelse, informationssikkerhed. Vi har været vant til at slå ring om os selv. At beskytte os mod udefrakommende trusler. Det skal vi for så vidt stadig. Men vi skal også til at åbne en dør på klem og vise det frem som borgeren efterspørger. Det er her vi skal vise, at vi er bevidste om vores ansvar, så vi kan honorere dette. Der er nok ikke så meget tvivl om, at det hedder velkommen på forsiden, hvis der er en kommune, som træder ved siden af, enten ved at borgeren ikke kan få adgang til egne data, eller borgeren kommer til at se andres data. Det sidste er klart det værste og kan også, ifølge Datatilsynet, koste bøder.  

Vi må så også sige, hvis vi skal være positive, og det vil vi gerne, at Danmark måske er af de lande, der er bedst rustede til at åbne op, om ikke andet, fordi vi har været i gang med digitaliseringen i efterhånden mange år.

Men nu bliver det obligatorisk, at vi alle udstiller en minimumsliste af emneområder samtidig. At vi gør det som digital selvbetjening. Det kræver af kommunerne, at vi vedbliver med at stille krav til leverandørerne om at understøtte og anvende den fælleskommunale infrastruktur, og arbejder efter principperne i den fælleskommunale rammearkitektur. Det fordrer kompetencer hos medarbejderne i kommunerne. Kompetencer som vi er godt på vej til at etablere bl.a. via fællesskaber, netværk, deling af krav til udbud og kontrakter m.m.

Den fælleskommunale infrastruktur er ligeledes forudsætningen for at sikre bedre sammenhænge mellem it-systemerne. Til fordel for både borgere og medarbejdere.