Bo Haaber, EG: ”EOJ er en udbudsbølge, igangsat af Fælles Sprog III”

Bo Haaber, EG: ”EOJ er en udbudsbølge, igangsat af Fælles Sprog III”

EG er den nye dreng i klassen som leverandør af EOJ-systemer. De er ikke nye i kommunerne, for de leverer allerede i dag en række løsninger indenfor økonomi, løn, selvbetjening, og digitalisering af arbejdsgange. Desuden har virksomheden 700 løsninger kørende på det specialiserede socialområde. Det nye for EG er derfor pleje- og omsorgsområdet.
EG har ikke været med i de to store udbud i Aarhus og København – af den simple grund, at løsningen ikke var klar.
Men nu er EG, ifølge den ansvarlige chef for offentlige systemer, Executive Vice President Bo Haaber, helt klar og er blevet prækvalificeret i udbuddet hos Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), som udover de ni medlemskommuner, Rødovre, Hvidovre, Albertslund, Vallensbæk, Ishøj, Glostrup, Høje Tåstrup, Dragør og Solrød, også tæller fire kommuner uden for medlemskredsen. Det er Tårnby, Allerød, Frederikssund og Stevns. Et udbud på i alt 13 kommuner. Disse 13 kommuner sidder lige midt i udbudsprocessen og er pålagt tavshedspligt.
”Der er sat en udbudsbølge i gang i landets kommuner. Det er Fælles Sprog III i KL, der har igangsat den bølge. Det har vi forholdt os strategisk til. Vi satser på at få vores bid af kagen, og vi følger udbuddene i kommunerne tæt,” siger Bo Haaber.
”Fælles Sprog III betyder, at mange kommuner skal skifte system, da ingen af de eksisterende systemer på markedet endnu er godkendt af KL til Fælles sprog III. Derfor er spørgsmålet for den enkelte kommune, hvis de nu alligevel skal skifte system, om de så også skal skifte leverandør eller om de skal fortsætte med deres nuværende leverandør. Vi går ind i markedet, fordi de nuværende løsninger på markedet virker trætte,” siger Bo Haaber.
EG har ikke vundet nogle kontrakter endnu, men omvendt har de heller ikke tabt nogle. Det har været vigtigere for os at være klar til at deltage i konkurrencen, frem for at komme ud for tidligt.
EG har store forventninger til markedet og investerer i omegnen af 25 mio. kr. på sin nye sammenhængende kommuneløsning, der bygger på Fælles Sprog III og som kan tilpasses den enkelte kommune.
”Samfundet bevæger sig i en ny retning, hvor flere ældre i fremtiden skal lære ”at være herre i eget liv”. Vores løsning bygger på at understøtte den udvikling som en selvbetjenings- og mobil løsning. Vores løsning har den ældre medborger og de kommunale brugere som udgangspunkt. Det skal blive langt nemmere at it-understøtte det på en ensartet måde,” siger Bo Haaber.
 
Glædeligt med udbud efter forhandling
Bo Haaber glæder sig over, at flere og flere kommuner nu laver udbud efter forhandling.
EG er repræsenteret 25 steder i Skandinavien, og ifølge Bo Haaber, har både svenskere og finner i den offentlige sektor været bedre til at ”lytte” til leverandørerne på markedet.
”Reglerne har jo været der hele tiden. De offentlige beslutningstagere i Danmark har bare ikke brugt dem. Det glæder mig, at DSD nu går forrest og bruger reglerne om udbud efter forhandling til at vælge den leverandør, der passer bedst til dem. Det siger mig, at der nu er konkurrence på markedet. For mig er det monopolbrud i praksis,” siger Bo Haaber. 
 

 
 
EG Sensum
- markedets nye løsning
 EG Sensum er navnet på markedets nyeste og mest avancerede EOJ-løsning til kommunernes ældre- og omsorgsområde, født med Fælles Sprog III. Teknologien bygger på EG’s mangeårige erfaring fra det specialiserede socialområde, hvor EG har mere end 700 kørende installationer i landets kommuner. Løsningen understøtter alle relevante myndighedsopgaver i en sammenhængende løsning, der optimerer og effektiviserer den offentlige opgavevaretagelse på både social-, omsorgs- og sundhedsområdet.
 
Uanset, om medarbejderen er leder eller visitator, teamleder, hjemmehjælper eller sygeplejerske, tilbyder løsningen en pallette af veldesignede funktioner og moduler samlet i en brugervenlig og overskuelig grænseflade, der tilpasses den enkelte medarbejder og faggruppe. Det giver den samlede organisation overblik over økonomien, overskud til faglighed og mere tid til omsorg for den enkelte borger.
 
Løsningens brugervenlighed og mobiloptimerede grænseflade understøtter den enkelte medarbejders faglighed og hverdag på alle platforme.
Da EG Sensum kan anvendes på tværs af social- og sundhedsforvaltningerne, giver løsningen også kommunen et samlet overblik over borgerens situation på tværs af faglighederne i ICS, VUM og FS III.