98 kommuner og fem regioner har peget på samme leverandør

98 kommuner og fem regioner har peget på samme leverandør

Der bliver skrevet danmarkshistorie inden for telemedicin. Både kommuner og regioner i Østdanmark og Vestdanmark har uafhængigt af hinanden valgt CGI som leverandør af medarbejderløsningen til behandling af KOL-patienter. Det vil sige, at 98 kommuner og fem regioner har peget på nøjagtig den samme leverandør.
Den vestlige del af Danmark – med 52 kommuner og de tre regioner: Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark – er gået sammen om indkøb af en fælles løsning, der skal bruges af medarbejdere på hospitaler og i kommuner. Det samme er sket i den østlige del af Danmark, hvor 46 kommuner og Region Hovedstaden og Region Sjælland er gået sammen om at købe en fælles løsning. Og beslutningen i de to indkøbsfællesskaber er landet på den samme leverandør, CGI, der således har gjort rent bord.  
Lægges de to beslutninger sammen betyder det, at alle 98 kommuner og fem regioner kommer til at bruge den samme løsning til medarbejderne på hospitaler, og i den kommunale sundhedspleje og hos praktiserende læger. Det er historisk.
It-løsningen fra CGI bliver det primære arbejdsredskab for læger og sygeplejersker, der tager sig af den telemedicinske monitorering af borgere med svær KOL og som tager aktivt del i behandlingen i eget hjem.
Borgerne får udstyr, der gør det det muligt at måle puls, vægt og iltmætning i  eget hjem. Det giver større tryghed, færre sygehusbesøg og indsigt i egen sygdom. Data fra borgerne sendes til læger og sygeplejersker, der har adgang til data via medarbejderløsningen.
Dermed kan medarbejderne monitorere patienterne på afstand.
Både i øst og vest er tilbuddet målrettet borgere med svær KOL, men det er hensigten, at telemedicin skal bredes ud og omfavne andre kroniske sygdomme som f.eks., diabetes-, hjerte- og kræftområdet.
Direktør Anders Kjærulff, Silkeborg Kommune og kommunal formand for landsdelsprogram Midtjylland, glæder sig over, at kommuner og regioner nu samarbejder om en fælles løsning, som tilgodeser de behov, som både borgere, kommuner og regionerne har.
Enhedschef i det nære sundhedsvæsen Anne Hjortshøj, Region Sjælland siger:  ”Det fælles indkøb af den telemedicinske medarbejderløsning er en rigtig god nyhed, fordi det styrker samarbejdet på tværs af sektorer, når vi løfter opgaven i fællesskab og deler den kompleksitet og de risici, der generelt er forbundet med indkøb af it-løsninger”. Hun underskriver kontrakten med CGI på vegne af alle 48 myndigheder i den østlige del af Danmark.
Lægelig direktør Peder Jest, OUH, og regional formand i Syddanmark:
”At gå sammen giver ikke bare en økonomisk fordel. Med en fælles it-løsning er der også fokus på sammenhængen i patientens forløb. På den måde vil sundhedspersonale, uanset om de arbejder på et hospital eller i en kommune, se borgerens oplysninger og data i det samme system, og det skærper sammenhængen”.
 Regeringen, KL og Danske Regioner vedtog, som en del af økonomiaftalen 2016, at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet. Forventningen er, at løsningerne er klar til drift ved udgangen af april 2020 i Vestdanmark, og i Hovedstaden og i Region Sjælland i sommeren 2020.
Udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL skal bidrage til udviklingen af et nært og tæt samarbejdende sundhedsvæsen. Udbredelsen til borgere med KOL forventes at være første skridt, mens nye relevante patientgrupper med tiden kan tilbydes telemedicin, såfremt erfaringer er positive, og der foreligger god dokumentation af effekten.
 
Samarbejde på tværs sikrer sammenhæng for patienter
Med aftalen inspirerer kommuner og regioner til udvikling og innovation på it-området i Danmark. Der er et ønske om at arbejde tæt sammen på tværs, og samtidig fastholde en sund konkurrence mellem leverandører på it-området. Ifølge direktør Eva Sejersdal Knudsen, Region Nordjylland og regional formand for landsdelsprogram Nordjylland, viser netop dette fælles indkøb at samarbejde på tværs er en reel mulighed, der gavner både udvikling og økonomisk rentabilitet på området for it-løsninger i sundhedsvæsnet.
Den telemedicinske it-løsning til medarbejdere på hospitaler og i kommuner integrerer til den nationale telemedicinske infrastruktur, som netop nu er under udvikling.


 
FAKTA
FUT organisationen:
Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin (FUT) er den organisation, der har ansvaret for at gennemføre udbud, udvikling og levering af telemedicinske løsninger og telemedicinsk infrastruktur på vegne af alle landets 98 kommuner og 5 regioner.