9000 KOL-patienter skal monitoreres i eget hjem med telemedicin

9000 KOL-patienter skal monitoreres i eget hjem med telemedicin

I første halvår af 2020 bliver de landsdækkende telemedicinske it-systemer og den digitale infrastruktur leveret fra CGI og Systematic. Begge dele er helt afgørende forudsætninger for, at patienter med KOL kan gennemføre hjemmemålinger i eget hjem. Ifølge styregruppen for telemedicin er målet, at 9000 patienter med KOL vil få telemedicin i eget hjem.
Det er knapt 15 måneder siden, at FUT (Fælles Udbud af Telemedicin) valgte Systematic som leverandør af den telemedicinske infrastruktur. It-direktør Claus Wegener Kofoed, Region Midtjylland, og medformand for styregruppen i FUT sammen med digitaliseringschef Mette Harbo fra Københavns kommune, forventer, at it-løsningerne fra CGI og infrastrukturen leveres i midten af april – og i perioden mellem juni og august – at systemerne går i pilotdrift.
Systemerne omfatter telemedicinsk hjemmemåling til patienter med KOL. Patienterne får installeret telemedicinsk udstyr i eget hjem til f.eks. at veje sig, måle blodtryk og måle iltmætning i blodet. Patienten sender data ind via en tabletcomputer. Data sendes videre til patientens kontaktperson på sygehus eller i kommunen. Det er infrastrukturen, der sikrer, at data når frem og at det sundhedsfaglige personale på sygehuset, sundhedspersonalet i kommunen, den praktiserende læge, og patienten, har adgang til data og kan dele dem. Det er de telemedicinske løsninger hos personale og hos patienter, der skaber data. Det er infrastrukturen, som bærer data rundt. 
Det hele sker digitalt, og det er kernen i telemedicin.
De løsninger, som bliver afleveret i første halvdel af 2020, forventes at gå i drift i september 2020. Det er på det tidspunkt, at regioner og kommuner begynder at samarbejde om at levere services til de patienter med KOL, som inkluderes i telemedicinsk hjemmemåling.
Målet er, at omkring 9000 KOL-patienter i hele landet inden for et års tid – altså i oktober 2021 – kan gennemføre målinger i forhold til deres sygdom i eget hjem.
”Infrastrukturen har så meget ekstra kapacitet, at KOL blot er det første sygdomsområde, der kommer til at køre på den nationale infrastruktur for telemedicin. Infrastrukturen er fremtidssikret, idet den understøtter datadeling på tværs af sektorer. Data om KOL-patienten bliver delt af sektorerne,” siger Claus Wegener Kofoed.
 
Under opsejling
Lige nu er det telemedicinske projekt i fuld gang. Leverandørerne afleverer som nævnt i april, og regioner og kommuner skal godkende leverancerne og teste løsninger i pilotdrift fra juni til august. Systemer og infrastruktur tages herefter i drift til september med patienter med KOL.
Ifølge centerleder Britta Ravn, Center for Telemedicin, Region Midtjylland, er det ligeledes besluttet, at telemedicinsk sårvurdering bliver flyttet over på den telemedicinske infrastruktur ultimo 2020. Og i Økonomiaftalen for 2020 mellem regering, kommuner og regioner er der afsat penge til at afdække, hvad der skal til, så patienter med hjertesygdom, også kan få tilbud om telemedicin. Det vil nok komme til at ske i 2021. Dermed vil patienter med hjertesygdom også kunne gennemføre målinger i eget hjem.
 
Forebygge indlæggelser
Som en afledt effekt af investeringen i telemedicin, har et forskerhold i Aarhus nedsat et ”udgående team”. Det er et team, som patienter med KOL kan kontakte og modtage behandling i eget hjem. Formålet med det ”udgående team” er at behandle patienter, som oplever en forværring af deres sygdom.
Sygeplejerske og ph.d-studerende Birgit Refsgaard fra Aarhus Universitetshospital fortæller:
”Vi ved fra tidligere studier, at mange patienter med KOL reagerer for sent på symptomer på en forværring i deres sygdom. De bliver bange, ringer til vagtlægen eller 112, og bliver indlagt på sygehuset,” siger hun.
 Overskriften for det ”udgående team” er ”hurtig hjælp forebygger indlæggelser”. Målet med forskningsprojektet er at behandle patienter med forværring i deres sygdom tidligere for at undgå unødige indlæggelser og skabe mere tryghed for borgeren og de pårørende.
Teamet består af specialuddannede sygeplejersker fra Akutteamet i Aarhus Kommune og fra Lungesygdomme på Aarhus Universitetshospital. 
”Når patienterne kommer tidligere i behandling, håber vi, at de undgår de voldsomme dyk i deres tilstand, hvor de har behov for at blive indlagt”, fortæller Birgit Refsgaard.
Borgeren kan blive tilset og vejledt i eget hjem af et lungeteam. Hvis symptomerne bliver værre, kan borgeren, pårørende eller plejepersonale kontakte lungeteamet døgnet rundt. Lungeteamet kan derefter komme på hjemmebesøg, og borgeren kan, efter vurdering, starte behandling i hjemmet.


                                                           
Fakta
Nov. 2018: Systematic vinder, i samarbejde med Trifork & Netic, kontrakten om at levere infrastrukturen til telemedicin.
 
Februar 2019 indgik de fem landsdele og 98 kommuner kontrakt med CGI om medarbejderløsninger og senere på året om borgerløsninger. Indkøbene er sket i to store fællesskaber i henholdsvis Øst og Vest Danmark.
 
FUT blev etableret i 2016 som led i Økonomiaftalerne mellem staten, kommunerne og regionerne om national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. På tværs af samtlige 98 kommuner og fem regioner besluttede man at lave et fælles udbud af telemedicin.