4,6 mia. kr. til hurtigt bredbånd på Sjælland og i Østjylland

4,6 mia. kr. til hurtigt bredbånd på Sjælland og i Østjylland

To energiselskaber – Seas NVE på Sjælland og NRGI i Østjylland – tilbyder 325.000 husstande og virksomheder 1 Gbit/s internetforbindelser via fiber over de næste fem år. Investeringen for de to energiselskaber løber op i 4,6 mia. kr.
Der er stort behov for at opgradere internet ved hjælp af fiber på Sjælland og i Østjylland for i alt 4,6 mia. kr., siger de to energiselskaber.
”Det er en investering over fem år. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor mange af de 325.000 borgere og virksomheder, der bliver tilbudt en højhastigheds internetforbindelse via fiber, som vælger at sige ja tak til det. Men det er ikke en spareøvelse for os. Hvis der er flere, der vælger fiberløsningen, end vi på forhånd har budgetteret med, er vi parate til at investere mere end de budgetterede beløb. Det vil være en god nyhed, hvis det ender på den måde, da det er ensbetydende med, at flere vælger at få fiberforbindelsen, end vi på forhånd har forventet,” siger adm. dir. Casper Holst-Christensen, Fibia.
De budgetterede beløb i fiberinvesteringerne for de to andelsejede energiselskaber er øremærket de borgere og virksomheder, som bor i de to energiforsyningsområder. Målsætningen er at give de 325.000 borgere og virksomheder, der ikke har en tidssvarende internetforbindelse et tilbud om at få adgang til 1 Gbit/s højhastighedsnet.
 
Typisk mellem 30 og 50 pct.
Business casen for de to energiselskaber er, at typisk mellem tre og fem ud af ti borgere i et geografisk område, som får tilbudt en fiberforbindelse, skal give tilsagn om tilslutning til højhastighedsnettet. Der er mange forhold som afgør, hvornår det er økonomisk ansvarligt at grave fiber ned men en grov tommelfingerregel er tilslutningsprocenten. I byområder, hvor folk bor tættere, vil Fibia erfaringsmæssigt grave ved lavere tilslutning end i landområder, hvor der er længere mellem husene.
”Vores plan er, at over 60.000 husstande årligt vil få tilbudt en fiberforbindelse frem til 2023. For at kunne gennemføre den plan er det vigtigt at sige, at der ikke er nogen af de to energiselskaber, som starter fra begyndelsen. Vi har allerede 130.000 internetkunder på fiber. Vores erfaringer viser, at mellem tre og fem ud af ti husstande siger ja til at få fiber ind. De husstande, som ikke siger ja i første omgang, vil stadig have adgang til fiber. De kan så bare ringe til os, og vil kunne blive eftertilsluttet – dog til en markant højere etableringspris når Fibia skal tilbage med gravemaskinerne. Så kommer vi ud til husstanden og skyder fiberen ind fra vejen og ind i huset,” siger Casper Holst-Christensen.
”Vi deler regionerne op i zoner og giver borgere og virksomheder et tilbud og spørger om de vil have os. Vi udbygger kun i de områder, hvor interessen er stor nok. Vi maser det ikke ned over folk og vi graver ikke i områder, hvor mellem tre og fire pct. viser interesse for det. Gravkøerne kommer der, hvor den lokale opbakning er størst,” siger Casper Holst-Christensen.
 
Kommunerne er samarbejdspartnere
En god bredbåndsdækning får familier til at bosætte sig og gør det attraktivt at drive virksomhed uden for byerne. Sådan lyder det i en ny undersøgelse om landdistriktskommunernes syn på bredbåndsudviklingen i Danmark, som Landdistrikternes Fællesråd og Dansk Energi står bag.
Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er glad for, at SEAS-NVE gennem datterselskabet Fibia, nu vil tilbyde 1 GB på hele Sjælland og at NRGI gør tilsvarende i Østjylland.
”Tidssvarende og fremtidssikret digital infrastruktur er altafgørende for muligheden for at tiltrække både børnefamilier, små virksomheder og iværksættere, og er en helt central forudsætning for udvikling i landdistrikterne, herunder også offentlige tiltag som telemedicin. Det er rigtig glædeligt, at de to energiselskaber tager fat i problemet og investerer i lynhurtigt bredbånd til det vestlige og sydlige Sjælland, Lolland, Falster og øerne og i Østjylland,” siger Steffen Damsgaard.
 
Adm. dir. Casper Holst-Christensen, Fibia, ser kommunerne som meget interessante samarbejdspartnere, der kan bygge bro mellem markedet og folk med dårlige internetforbindelser. Energiselskaberne har et årelangt samarbejde med kommunerne om energiforsyning, og hurtigt internet gennem datterselskaberne er et næste skridt i dette samarbejde. 
”De kommuner, der har ansat bredbåndskonsulenter, har givet sig selv et forspring. Der er kommuner, som i dag har ansat bredbåndskonsulenter og har opnået langt bedre dækning med hurtige internetforbindelser, end de kommuner som ikke har en bredbåndskonsulent. Det skyldes, at de kommunale bredbåndskonsulenter har været brobyggere mellem markedet og de borgere med dårlige internetforbindelser. Vi har kun gode erfaringer med bredbåndskonsulenter. Kommunerne kan hjælpe os, fordi de er tættere på borgere med dårlige internetforbindelser. Vi har brug for kommunerne og alle frivillige ildsjæle, som vil være ambassadører for hurtigt internet,” siger Casper Holst-Christensen.
Samfundet er så digitaliseret, at tilgængeligt internet med høje hastigheder, er en nødvendighed. Inden folk køber en bolig, undersøger de både mobildækning og internethastigheder, så de også kan udføre arbejde hjemme fra. 
”Prognoserne for dataservices viser, at om fem år vil datamængderne være ti til 20 gange større end i dag. Og halvdelen af datamængderne kommer fra services vi slet ikke kender,” siger Casper Holst-Christensen.
 
 
 
FAKTA
Fiberselskabet Fibia, der er ejet af SEAS-NVE og NRGI får over de kommende fem år tilført 4,6 mia. kr. i en accelereret fiberudrulning i selskabernes regionale områder. SEAS-NVE investerer 3,4 mia. kr., og NRGI investerer 1,2 mia. kr.
- Med investeringen tilbydes alle el-kunder adgang til 1Gbit/s højhastighedsinternet inden udgangen af 2023. I yderområder kan i visse tilfælde tilbyde anden teknologi og hastighed.
 - Udrulningsplanen baseres på lokal opbakning.
 
 
 
FAKTA
Der er 626.000 el-kunder i de to energiforsyningsområder. Der er 325.000 som vil blive tilbudt højhastigheds fibernet i løbet af fem år. De vil have ”mulighed” for at tilslutte sig fibernet. Hvis de i første omgang takker nej, kan de få en ”eftertilslutning”, hvor fiberen bliver gravet ind i huset. Regionerne bliver delt op i geografiske zoner. Gravkøerne kommer først derhen, hvor opbakningen er størst. Hvis der bliver tale om 40 pct. tilslutning svarer det til 130.000 husstande på Sjælland og i Østjylland. Det vil sige at de to energiselskabers ambition er at fordoble antallet af fiberkunder de næste fem år.
 
 
 
 
FAKTA
Sjælland har den laveste dækning med fibernet på 39 pct. mod 62 pct. i gennemsnit på landsplan. SEAS-NVE og Fibia ser det derfor som en del af deres ansvar at komme den digitale ulighed til livs.
”Behovet for overførsel af data vokser med 30-40 pct. årligt. Udviklingen betyder, at der i 2025 vil være behov for at overføre 17 gange så meget data som i dag. Så hvis alle – unge som ældre – skal have lige gode muligheder for at deltage i nutidens og fremtidens digitale samfund, så må vi gøre noget. Det er en opgave, vi er glade for at kunne tage på os,” siger Casper Holst-Christensen, Fibia.
 
Det er ikke nødvendigvis hele Sjælland, hvor borgere og virksomheder kan se frem til at få glæde af elselskabet Seas-NVE’s 3,4 milliarder store investering i bredbånd.
Investeringen, der løber frem til 2023, er nemlig ”øremærket” elselskabets 375.000 andelshavere.
Da store dele af borgerne i en række kommuner er organiseret i andre forsyningsselskaber, kan de ikke få del i milliardinvesteringen.
”Det er korrekt, at den investering er øremærket andelshaverne i Seas-NVE og NRGi. Der vil være enklaver, hvor folk er en del af andre forsyningsselskaber, siger direktør i Fibia, Casper Holst-Christensen.
Fibia er et kommercielt selskab, så hvis der er huller eller enklaver, hvor der er interesse for fiberforbindelser, og det vil give mening for os at udrulle fiber i de områder, så er vi også interesserede i det,” siger Casper Holst-Christensen.
 
 
 
 
 
FAKTA
 
Fibernet bredbåndsabonnementer
2. halvår 2016:  506.000
2. halvår 2017:  563.000
Stigning 11,5 pct.
Markedsandel: 22,5 pct.
 
FASTNET BREDBÅNDSABONNEMENT
- TEKNOLOGIER
 xDSL 2. halvår 2016: 1.051.000
2. halvår 2017: 962.000
stigning: -8,4 pct. 
markedsandel: 38,4 pct.
 
Kabel-tv-net
2. halvår 2016: 736.000
2. halvår 2017: 796.000
stigning: 8,2 pct.
markedsandel: 31,8 pct.
 
Fast trådløst:
markedsandel 0,8 pct.
 
LAN:
Markedsandel: 6,5 pct.
 
Øvrige: 1,7 pct.
 
Kilde: Energistyrelsen
 
Som det ses, er fibernet den hurtigst voksende teknologi inden for kablede internetforbindelser.
Fibernet og kabel-tv-net stiger henholdsvis med 11,5 pct. og 8,2 pct., mens xDSL har tilbagegang.
xDSL er fortsat den mest udbredte teknologi med en markedsandel på 38,4 pct.