15 signaturprojekter afprøver kunstig intelligens i kommuner og regioner

15 signaturprojekter afprøver kunstig intelligens i kommuner og regioner

I forbindelse med økonomiaftalerne er det aftalt at igangsætte 15 signaturprojekter til at modtage tilskud fra investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger. Investeringsfonden er på 200 mio. kr. og løber fra 2019-2022 og skal blandt andet medfinansiere signaturprojekter om kunstig intelligens i kommuner og regioner.
Projekterne i den første runde er sat i gang og har modtaget tilskud for i alt 67 mio. kr. i 2019-2020. Der er i hele perioden otte projekter i regionerne og syv i kommunerne.
Signaturprojekterne skal afprøve kunstig intelligens på områder, hvor der er et potentiale for at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor gennem skalering af teknologien, men hvor der i dag er få konkrete erfaringer. Projekterne skal give erfaringer med anvendelse af teknologien i den borgernære service såvel som i administrationen, for at udnytte de muligheder teknologien giver, og samtidig blive klogere på teknologiens begrænsninger og udfordringer.
 
Større opmærksomhed
Der er større opmærksomhed på digitaliseringen fra politisk hold. Digitaliseringspagten, som blev indgået med den tidligere regering i foråret 2019 forlænger det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering. Den indgår i økonomiforhandlingerne i de kommende år. Et af initiativerne er 15 signaturprojekter i regioner og kommuner med anvendelse af kunstig intelligens, hedder det på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.
 
 
Fuldmægtig Lasse Olsen, Digitaliseringsstyrelsen, fremhæver især to signaturprojekter.
Det ene DESERT projektet er kunstig intelligens til hurtigere og bedre diagnostik af akutte patienter på Sygehus Lillebælt, som ”er rigtig spændende og i fuld gang”.
Derudover fremhæver han et andet signaturprojekt om behandling af byggesager i Københavns Kommune, hvor man vil forkorte sagsbehandlingstiden. Såfremt byggeansøgningen mangler oplysninger, får borgeren besked om det med det samme. Det vil reducere tiden fra en byggesag indsendes til ansøgningen kan vurderes og løfte kvaliteten af sagsbehandlingen.
 
Digitaliseringspagten
Digitaliseringspagten er en aftale indgået mellem den tidligere regering, KL og Danske Regioner i marts 2019 om at fastholde og nytænke det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering. Regeringen, KL og Danske Regioner bekræftede ved økonomiaftalerne for 2020 aftalen om digitaliseringspagten. Aftalen skal blandt andet skabe forbedringer af den digitale service til borgere og virksomheder.
Med digitaliseringspagten vil parterne sikre, at der fortsat leveres velfærd af høj kvalitet ved brug af tidssvarende digitale services.
Digitaliseringspagten vil sikre et styrket fokus på sammenhængende digitalisering på tværs af den offentlige sektor. Og aftalen peger også på, at borgernes tillid til den offentlige sektor behandling af data skal fastholdes og styrkes. Det skal blandt andet ske gennem øget gennemsigtighed, hvor borgerne får adgang til data om dem selv.


Signaturprojekter i kommuner og regioner

Projekter i regionerne
- Kunstig intelligens til hurtigere og bedre diagnostik af akutte patienter (Sygehus Lillebælt)
- Kunstig intelligens til kvalitetsudvikling i almen praksis (MedCom)
- Prædiktion af sygdomsforværring blandt KOL-patienter (Region Nord)
- Realtidsprognoser og essentiel information til klinikere (Regionshospitalet Randers)
- Kunstig intelligens til forebyggelse af sygelighed efter tarmkræftkirurgi (Region Sjællands Universitetshospital)
- Kunstig intelligens til bedre tilrettelæggelse af behandlingsstrategi for kræftpatienter (Rigshospitalet)
- Bedre diagnosticering af prostatacancer (Odense Universitetshospital)
- Reduktion af stråledosis ved scanninger brugt i kræftbehandling (Rigshospitalet)

 
 
 
Projekter i kommunerne
- Intelligent rehabilitering og målrettet tilbud til borgere (Aalborg Kommune)
- Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere (Frederiksberg Kommune)
- Målrettede beskæftigelsesindsatser til ledige borgere (Odense Kommune)
- Bedre match mellem ledige borgere og virksomheder (Københavns Kommune)
- Intelligent fordeling og journalisering af mails kan give borgere hurtigere sagsbehandling (Norddjurs Kommune)
- Kortere svartid på byggeansøgninger og hjælp til indsendelse af rette dokumenter (Københavns Kommune)
- Borgere kan få hurtigere visitering af rengøringshjælp med ny teknologi (Esbjerg Kommune)