10.000 skoleelever tager på hemmelig mission

10.000 skoleelever tager på hemmelig mission

Rådet for Digital Sikkerhed har udgivet CodeX, der indeholder seks digitale lektioner, som skal uddanne 10.000 skoleelever i 5.-6. klasse i digital sikkerhed. Når 2015 er omme håber initiativtageren, formand for Rådet for Digital Sikkerhed, Rasmus Theede, at skoleeleverne har fuldendt deres mission og er flyvefærdige som digitale sikkerhedsagenter.

CodeX er navnet på spritnyt undervisningsmateriale med seks digitale lektioner, der sender elever i 5-6. klasse ud på en missi- on, der skal uddanne dem som sikkerhedsagenter. Børn kan kom- me ud for meget på internettet. CodeX opdrager og uddanner børnene til at begå sig på internettet, nøjagtig som når de skal lære at færdes i trafikken. Undervisningsmaterialets vigtigste mission er at skabe opmærksomhed hos børnene om de digitale spor de efterlader, når de surfer på internettet.
Det er Rådet for digital sikkerhed, der har taget initiativ til Co- deX. Det er bakket op af en række samarbejdspartnere, som har interesse i at opgradere unge mennesker til en ansvarlig adfærd på internettet. Det startede som en løs idé for et år siden, og formand for Rådet for Digital Sikkerhed Rasmus Theede tog den løse idé med sig ind i rådet for at sikre projektet blev   forankret.
”Der er ikke puttet mange penge i projektet. Omkring 500.000 kr. Det har været vigtigt for os, at det ikke blev et projekt med ført hånd. Derfor har vi været mange frivillige om at løse opgaven i fællesskab. Og vi er stolte over, at det nu er lykkedes,” siger Rasmus Theede, der er koncernsikkerhedschef i KMD. Både Medierådet for Børn og Unge, Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed har også været aktive.
Det er KMD’s e-learning enhed, der har stået bag udviklingen af det digitale univers i CodeX.
Navnet CodeX har en dobbelt betydning. Det spiller dels på Code X, hvor eleven arbejder i et spionunivers og uddanner sig til at blive sikkerhedsagent. Men det kan også betyde kodeks, der ifølge den danske ordbog er et ”sæt af regler eller normer”. Det er helt igennem professionelt materiale.
 
Digital mobning
Hvad er digital mobning? Hvad skal forældre og lærere holde øje med, hvis børn bliver mobbet på nettet eller hvis det er dit eget barn, der mobber andre? Hvorfor skal min mobiltelefon have en sikkerhedskode?
Det er den slags spørgsmål CodeX gerne ser blive taget op i undervisningen. Undervisningsmaterialet er også lavet i en version til forældre og lærere, så de får viden om, hvad der kan ske for børnene, når de bevæger sig rundt på nettet. Det digitale liv er fuld af fælder, og eleverne skal læres op til at begå sig, uden at falde i for mange af dem.
Målet er, at 10.000 elever bruger materialet i undervisningen, hvorefter KMD vil opsamle data ved at elever besvarer spørge- skemaer. Det opsamlede datagrundlag skal så bruges til at lave en ny version af materialet, som kan blive brugt af 300.000 skoleelever i 2016. Der er store planer på vej.
”Alle siger de gerne vil støtte dette initiativ. Men det korte af det lange er, at CodeX er blevet skabt af frivillige i Rådet for Digital Sikkerhed. Vi vil nu gå ud og skaffe sponsorer til at få den nye version af CodeX finansieret,” fortæller Rasmus Theede.

De står bag CodeX:
Rådet for digital sikkerhed,
Digitaliseringsstyrelsen, IT-Branchens sikkerhedsudvalg Samarbejdspartnere: ESL, Center for Cybersikkerhed, Forbrugerrådet Tænk
Og en række private sponsorer, KMD, Nets, Medierådet for Børn og Unge, Outpost 24 og EU-Kommissionen.