100 mio. kr. i Bredbåndspuljen resten af året

100 mio. kr. i Bredbåndspuljen resten af året

Dårlig mobildækning og dårlig internetforbindelse stiller automatisk borgere og virksomheder i landområder bedre, når det gælder om at få finansiering fra Bredbåndspuljen til en hurtig fiberforbindelse.
Hvis du som it-chef eller bredbåndskonsulent i en kommune kender til ejendomme med dårlig mobildækning og internetforbindelse, er det måske tid til at rykke. Der er bevilget 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen for 2020. Sidste frist for at annoncere projekter med en udbyder er den 26. oktober 2020.
De områder i Danmark med dårligst mobildækning og dårligst internetdækning kommer først i køen når det drejer sig om at opnå midler fra Bredbåndspuljen. Det er første gang i de fem år puljen har eksisteret, at det er de borgere og virksomheder med det største behov, der rent faktisk står forrest i køen.
Bredbåndspuljen har været i luften siden 2016 og har medført, at i alt 16.000-17.000 husstande og virksomheder har fået fibernet rullet ud. Sidste efterår blev der talt om at Bredbåndpuljen skulle evalueres – og i oktober 2019 var finansieringen for året 2020 reelt fjernet. Men i allersidste øjeblik fandt finansminister Nicolai Wammen (S) pengene, og et flertal i Folketinget bakkede op om puljen, så den fortsætter i 2020
Ifølge chefkonsulent Henrik Kjær Energistyrelsen er der omkring 90.000 adresser i Danmark, der er tilskudsberettigede efter de nye kriterier. Sidste frist for ansøgning er den 26. oktober 2020.
 
Bredbåndspuljen har samtidig haft den afledte effekt, at der i en række lokalområder er skabt så stor opbakning fra borgerne, at udrulning af fibernet er sket på helt kommercielle vilkår og projektansøgninger derfor er trukket tilbage fra Bredbåndspuljen.
Der har i juni måned været holdt informationsmøder om Bredbåndspuljen.
 
Betingelser for at opnå tilskud:
Baggrund Bredbåndspuljen har til formål at støtte udrulningen af bredbånd i lokalområder med dårlig dækning. For at være tilskudsberettiget må en adresse højst have adgang til bredbånd med en hastighed på 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload. Der kan gives tilskud til hurtigt bredbånd på adresser, som er registrerede som boliger, virksomheder eller sommerhuse. Adresser, som er beliggende i byzone, er ikke tilskudsberettigede. For at opnå mulighed for tilskud fra puljen skal man slå sig sammen lokalt for at forberede et bredbåndsprojekt. Projektet skal indgå partnerskab med en bredbåndsudbyder og kan derefter søge om tilskud. Deadline 26. oktober.